542-0920/01 – Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek (HDRNU)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat typy organizačních struktur (dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek) a identifikovat jejich silné a slabé stránky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Studiem předmětu si studenti doktorského studia ve vědním oboru Hornictví prohloubí dosavadní vědomosti v oblasti hlubinného dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. V návaznosti na možnosti přípravy budou uvedeny jednotlivé skupiny dobývacích metod charakteristických pro evropské i světové hornictví. Zvýšená pozornost bude věnována výpočtu pilířů různých typů i velikosti možných otevřených ploch. V souvislosti s mechanizací bude těžiště výuky ve strojích na kolových podvozcích. Závěr bude věnován ekonomice těžby.

Povinná literatura:

Grygárek,J.,Kryl,V.,Petroš,V.,Hudeček,V..: Základy hornictví, skriptum VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2004, 216 s. Grygárek,J.: Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. ES VŠB – TU Ostrava, 1995, ISBN 80-7078-258,7, 157 s. Szuttor,T.: Banská beskolajová mechanizácia. ALFA Bratislava, 1983

Doporučená literatura:

Časopisy Rudy, Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, Przeglad górniczy, Mining Engineering Polák,A.: Nerudné nerostné suroviny, SNTL Praha, 1972 Vavro,M., Mikeska,J., Grygárek,J., Svrčina,Zd.: Metody propočtu horninových pilířů a stability nadloží porubních prostorů. SNTL Praha, 1975 Šiška,L.: Zakládání vyrubaných důlních prostorů. SNTL Praha, 1972

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Charakteristika těžených rudných a nerudných surovin. 2. Kvalita těžených surovin, zásoby a výsledky hornické činnosti. 3. Členění ložiska ve vztahu k možnostem jeho dobývání. 4. Způsoby hodnocení stability pilířů a otevřených ploch. 5. Vybrané důlní stroje a zařízení – charakteristika a možnosti použití. 6. Zvláštnosti v ražení důlních děl na rudách, srovnání s uhlím. 7. Možné způsoby přípravy ložiska k dobývání. 8. Systematika dobývacích metod z různých pohledů. 9. Technologie dobývání v obtížných báňsko-geologických podmínkách. 10. Nerudné suroviny, dobývané hlubinným způsobem včetně blokové těžby. 11. Zvláštnosti v dobývání uranových rud se zřetelem na Českou republiku. 12. Likvidace pilířů a vyrubaných prostorů v dole. 13. Rozbory progresivních technologií dobývání ve vazbě na světové hornictví. 14. Ekonomika hlubinné těžby rud, nerudných surovin a uranu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku