542-0921/01 – Mechanika hornin a horského masivu (MHHM)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat faktory ovlivňující úložní podmínky hornin, faktory ovlivňujícími pevností a přetvárné vlastnosti hornin. Seznámí se s možnostmi jejich popisu a vysvětlení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Vlastnosti a zákonitosti chování hornin, aplikace laboratorně zjištěných vlastností na horský masivu, charakteristika geostatického a původního napěťového, přetvárného, energetického stavu horského masivu a jeho změn v důsledku hornické činnosti. Klasifikace přírodních a technických podmínek z hlediska vedení důlních děl, klasifikace z hlediska stability svahů. Anomální geomechanické jevy, fyzikální a matematické modelování, geomechanický monitoring.

Povinná literatura:

PETROŠ, V., ŠANCER, J.: Mechanika hornin a zemin. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. PETROŠ, V.: Stav horského masivu neovlivněný hornickou činností. VŠB TU Ostrava, 2002, http://homen.vsb.cz/~pet40/texty/neovlhormas.htm PETROŠ, V.:Vlastnosti hornin a masivu. VŠB-TU Ostrava1999, ISBN 80-7078-720-1.http://homen.vsb.cz/~pet40/texty/VlastI.htm

Doporučená literatura:

VAVRO M., HOFRICHTER, P., PETROŠ, V.:Mechanika hornin a horského masívu - 2. Vyd..VŠB-TU Ostrava 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Hornina jako trojfázový systém, fyzikální vlastnosti hornin. 2. Stanovení vody v horninách a její působení, fyzikálně-chemické vlastnosti hornin. 3. Sorpční vlastnosti hornin. 4. Metody stanovení pevnostních charakteristik hornin. 5. Přetvárné a energetické vlastnosti hornin. 6. Reologické vlastnosti hornin, technologické vlastnosti hornin. 7. Činitelé ovlivňující zjišťování mechanických vlastností hornin, mezní stavy hornin. 8. Charakteristika geostatického a průvodního stavu horského masivu. 9. Změny v horském masivu vlivem vytvoření důlního díla. 10. Klasifikace horského masivu, modelování v geomechanice. 11. Anomální geomechanické jevy. 12. Geomechanický monitoring.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.