542-0921/03 – Mechanika hornin a horského masivu (MHHM)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat faktory ovlivňující úložní podmínky hornin, faktory ovlivňujícími pevností a přetvárné vlastnosti hornin. Seznámí se s možnostmi jejich popisu a vysvětlení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Vlastnosti a zákonitosti chování hornin, aplikace laboratorně zjištěných vlastností na horský masivu, charakteristika geostatického a původního napěťového, přetvárného, energetického stavu horského masivu a jeho změn v důsledku hornické činnosti. Klasifikace přírodních a technických podmínek z hlediska vedení důlních děl, klasifikace z hlediska stability svahů. Anomální geomechanické jevy, fyzikální a matematické modelování, geomechanický monitoring.

Povinná literatura:

PETROŠ, V., ŠANCER, J.: Mechanika hornin a zemin. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. PETROŠ, V.: Stav horského masivu neovlivněný hornickou činností. VŠB TU Ostrava, 2002, http://homen.vsb.cz/~pet40/texty/neovlhormas.htm PETROŠ, V.:Vlastnosti hornin a masivu. VŠB-TU Ostrava1999, ISBN 80-7078-720-1.http://homen.vsb.cz/~pet40/texty/VlastI.htm

Doporučená literatura:

VAVRO M., HOFRICHTER, P., PETROŠ, V.:Mechanika hornin a horského masívu - 2. Vyd..VŠB-TU Ostrava 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

===================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vlastnosti a zákonitosti chování hornin Aplikace laboratorně zjištěných vlastností na horský masiv Charakteristika geostatického, napěťového, přetvárného a energetického stavu horského masivu Změn horského masivu v důsledku hornické činnosti Klasifikace přírodních podmínek z hlediska vedení důlních děl Anomální geomechanické jevy, geomechanický monitoring, fyzikální a matematické modelování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.