542-0924/01 – Hlubinné dobývání uhelných ložisek (HDUL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Hlubiné dobývání uhelných ložisek a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá způsoby přípravy a dobývání černouhelných, hnědouhelných a lignitových ložisek. Jsou rozebrány jednotlivé druhy dobývacích metod, způsoby rozpojování, nakládání, odtěžení a vyztužování porubů. Zásady pro vedení hornických prací v obtížných podmínkách.Konvekční metody jsou doplněny o netradiční geotechnologické metody dobývání.

Povinná literatura:

SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6 Endel,K.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek, VŠB Ostrava, 1986 Vavro,M. a kol.: Hlubinné dobývání uhelných ložisek, ES VŠB – TU Ostrava, 1993 FRIES,J.: Dobývací komplexy velmi mocných slojí. Ostrava 2005, 195 stran, ISBN 80-248-0970-2

Doporučená literatura:

Petroš,V.: Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně- geologických podmínkách, VŠB – TU Ostrava, 1999 Hudeček,V.: Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhelných dolech, VŠB – TU Ostrava, 1997 Hornická ročenka Časopis Uhlí, Rudy, Geologický průzkum Kolektiv autorů: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. Anagram 2003, 564 str. ISBN 80-7342-016-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Rozdělení slojí podle úklonu a mocnosti. 2. Příprava a dobývání komorováním. 3. Příprava a dobývání pilířováním, zátinkováním, komoro-pilířováním, chodbicováním atd. 4. Příprava pro dobývání stěnováním v plochém uložení. 5. Příprava pro dobývání v šikmém a strmém uložení. 6. Parametry ovlivňující délku stěnových porubů. 7. Způsoby rozpojování uhlí při dobývání. 8. Doprava uhlí ve stěnových porubech. 9. Vyztužování stěnových porubů. 10. Způsoby zakládání vydobytých prostor. 11. Způsoby dobývání šikmých a strmých slojí. 12. Zásady ražení, příprav a dobývání slojí ohrožených důlními otřesy, průtržemi uhlí a plynů, průvaly vod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.