542-0925/01 – Projektování a bilancování úpravnických technologií (PBUT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen provádět základní technologické výpočty v oblasti úpravy užitkových surovin a orientuje se v základních metodách pro bilancování a projektování úpraven.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Posluchači jsou seznámeni s problematikou hodnocení vlastností nerostných surovin a odpadů a hodnocení úpravnických technologií z hlediska jejich účinnosti. Předmět se zabývá rovněž aplikací základních pravděpodobnostních a statistických metod v oblasti úpravy užitkových surovin a základními metodami bilancování technologických schémat.

Povinná literatura:

KOZÁK,Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-119-X SUBBA RAO, D. V. Minerals and coal: process calculations. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. ISBN 9781315225524. KING, R. P., C. L. SCHNEIDER a E. A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2012. ISBN 978-0-87335-345-8. DRZYMALA, Jan. Mineral Processing: Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7493-362-9.

Doporučená literatura:

LEŠKO, Michal. Projektovanie a výskum úpravní. Košice: Vysoká škola technická v Košiciach, 1989. MULAR, Andrew L., D. N. HALBE a Derek J. BARRATT. Mineral processing plant design, practice, and control proceedings. New York: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2002. ISBN isbn978-0-87335-223-9. SBÁRBARO, Daniel a René DEL VILLAR. Advanced control and supervision of mineral processing plants. New York: Springer, 2010. Advances in industrial control. ISBN 978-1-84996-106-6. HICKS, Tyler Gregory a Nicholas P. CHOPEY, ed. Handbook of chemical engineering calculations. 4th ed. New York: McGraw-Hill, c2012. ISBN 978-0-07-176804-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalost technologických výpočtů základních procesů úpravy nerostných surovin a metod pro jejich hodnocení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vzorkování užitkových surovin 2. Hodnocení zrnitostního složení, křivky zrnitosti 3. Hodnocení denzometrického složení, plavící rozbor 4. Křivky upravitelnosti a jejich použití 5. Výpočet základních parametrů technologických schémat úpravy 6. Hodnocení účinnosti technologických procesů pomocí výtěžností 7. Hodnocení účinnosti technologických procesů metodou dělících křivek 8. Ostatní metody hodnocení účinnosti technologických procesů 9. Bilanční výpočty schémat drcení, mletí a třídění 10.Bilanční výpočty schémat rozdružování 11.Bilance vodního hospodářství úpraven 12.Aplikace počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky při hodnocení technologických procesů 13.Aplikace softwarových prostředků pro projektování a bilancování schémat zdrobňování a třídění 14.Aplikace softwarových prostředků pro projektování a bilancování schémat rozdružování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.