542-0925/02 – Projektování a bilancování úpravnických technologií (PBUT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen provádět základní technologické výpočty v oblasti úpravy užitkových surovin a orientuje se v základních metodách pro bilancování a projektování úpraven.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Posluchači jsou seznámeni s problematikou hodnocení vlastností nerostných surovin a odpadů a hodnocení úpravnických technologií z hlediska jejich účinnosti. Předmět se zabývá rovněž aplikací základních pravděpodobnostních a statistických metod v oblasti úpravy užitkových surovin a základními metodami bilancování technologických schémat.

Povinná literatura:

KOZÁK,Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-119-X SUBBA RAO, D. V. Minerals and coal: process calculations. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. ISBN 9781315225524. KING, R. P., C. L. SCHNEIDER a E. A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2012. ISBN 978-0-87335-345-8. DRZYMALA, Jan. Mineral Processing: Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7493-362-9.

Doporučená literatura:

LEŠKO, Michal. Projektovanie a výskum úpravní. Košice: Vysoká škola technická v Košiciach, 1989. MULAR, Andrew L., D. N. HALBE a Derek J. BARRATT. Mineral processing plant design, practice, and control proceedings. New York: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2002. ISBN isbn978-0-87335-223-9. SBÁRBARO, Daniel a René DEL VILLAR. Advanced control and supervision of mineral processing plants. New York: Springer, 2010. Advances in industrial control. ISBN 978-1-84996-106-6. HICKS, Tyler Gregory a Nicholas P. CHOPEY, ed. Handbook of chemical engineering calculations. 4th ed. New York: McGraw-Hill, c2012. ISBN 978-0-07-176804-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

====================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

====================

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.