542-0926/01 – Dobývání v anomalních přírodních podmínkách (DAPP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hornických prací vedených v oblastech možných vznikem anomálních geomechanických jevů-důlních otřesů,průtrží uhlí a plynů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Anotace: Předmět se zabývá problematikou vedení hornických prací v oblastech s nebezpečím vzniku anomálních geomechanických jevů a v oblastech s nebezpečím průvalu vod. Jsou rozebrána strategická taktická a operativní opatření proti vzniku anomálních geomechanických jevů a k eliminaci jejich důsledků. Dále jsou rozebrány zásady vedení důlních děl v oblastech zvodnělých horizontů v nadloží nebo podloží ložiska.

Povinná literatura:

Petroš,V.:Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně- geologických podmínkách. ISBN 80-7078-753-8. VŠB-TU Ostrava, 1999 Takla,G. a kol.: Prognóza a aktivní a pasivní prostředky prevence otřesů v OKR. ISBN 80-7078-773-2. VŠB-TU Ostrava, 2000 Hudeček,V.:Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhelných dolech. VŠB-TU Ostrava, 1997 Žůrek,P.:Dobývání uhelných slojí v oblastech s nebezpečím průvalu vod. VŠB-TU Ostrava, 1997

Doporučená literatura:

Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j.3895/2002 Instrukce pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů Vyhláška ČBÚ č.659/2004 Sb.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Strategická protiotřesová opatření 2. Taktická protiotřesová opatření 3. Operativní protiotřesová opatření 4. Aktivní prostředky protiotřesového boje 5. Pasivní prostředky protiotřesového boje 6. Zkušenosti z řešení protiotřesového boje v zahraničí 7. Legislativa protiotřesového boje 8. Zásady projektování hornické činnosti v oblastech s nebezpečím průtrží plynů a hornin 9. Metody aktivní protiprůtržové prevence 10. Metody pasivní protiprůtržové prevence 11. Zásady vedení hornických prací pod detritem 12. Vedení hornických prací v oblastech se zvodnělými nadložními nebo podložními vrstvami

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.