542-0926/02 – Dobývání v anomalních přírodních podmínkách (DAPP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hornických prací vedených v oblastech možných vznikem anomálních geomechanických jevů-důlních otřesů,průtrží uhlí a plynů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Anotace: Předmět se zabývá problematikou vedení hornických prací v oblastech s nebezpečím vzniku anomálních geomechanických jevů a v oblastech s nebezpečím průvalu vod. Jsou rozebrána strategická taktická a operativní opatření proti vzniku anomálních geomechanických jevů a k eliminaci jejich důsledků. Dále jsou rozebrány zásady vedení důlních děl v oblastech zvodnělých horizontů v nadloží nebo podloží ložiska.

Povinná literatura:

Petroš,V.:Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně- geologických podmínkách. ISBN 80-7078-753-8. VŠB-TU Ostrava, 1999 Takla,G. a kol.: Prognóza a aktivní a pasivní prostředky prevence otřesů v OKR. ISBN 80-7078-773-2. VŠB-TU Ostrava, 2000 Hudeček,V.:Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhelných dolech. VŠB-TU Ostrava, 1997 Žůrek,P.:Dobývání uhelných slojí v oblastech s nebezpečím průvalu vod. VŠB-TU Ostrava, 1997

Doporučená literatura:

Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j.3895/2002 Instrukce pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů Vyhláška ČBÚ č.659/2004 Sb.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

individuální konzultace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Anotace Předmět se zabývá zásadami vedení hornických prací v oblastech s nebezpečím vzniku důlních otřesů, průtrží plynů a hornin a v oblastech s nebezpečím průvalů vod. Jsou rozebrána aktivní a pasivní opatření, která mají zabránit vzniku havárií plynoucích z výše uvedených nebezpečí, případně podstatně omezit jejich následky. Osnova předmětu 1. Charakteristika anomálních přírodních podmínek 2. Příprava ložisek s nebezpečím důlních otřesů 3. Prognóza důlních otřesů 4. Preventivní metody v dolech s nebezpečí důlních otřesů 5. Aktivní a pasivní opatření 6. Dobývání v oblastech s nebezpečí otřesů 7. Příprava ložisek v podmínkách s nebezpečí průtrží uhlí a plynů 8. Prognóza průtrží uhlí a plynů 9. Preventivní metody v dolech s nebezpečí průtrží uhlí a plynů 10. Dobývání v oblastech s nebezpečím průtrží uhlí a plynů 11. Dobývání v podmínkách vodonosných horizontů 12. Aktivní opatření 13. Pasivní opatření 14. Základní rozdíly v přípravě ložisek pro dobývání ve velkých hloubkách 15. Základní rozdíly v dobývání ložisek uložených ve velkých hloubkách

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.