542-0927/01 – Těžba a její dopady na ŽP (TaZP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je znalost komplexní problematky tiěžby nerostných surovin, tj. principy a způsoby hlubinné a povrchové těžby a její provázanost na platnou legislativu. Studenti si osvojí dovednosti správné otvírky, přípravy a dobývání daného ložiska až po zahlazení hornické činnosti a rekultivace. Budou schopni vyhodnotit dopady na životní prostředí a navrhnout adekvátní zahlazení následků hornické činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá základní tématikou dobývání ložisek nerostných surovin. Cílem předmětu jsou vlivy těžby ať už hlubinné nebo povrchové na životní prostředí, což je svázano s platnou legislativou, která má v oblasti nerostných surovin více než 700letou historii. Součástí předmětu je také bezpečnost a ochrana zdraví při práci při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Povinná literatura:

CHOVANEC, J. Technologie hlubinného dobývání ložisek, VŠB – TU Ostrava, 2013, ISBN 978-80-248-3307-1 MIKOLÁŠ, M. Trhací práce pro povrchové dobývání a BP, Ostrava, 2013, 1. vydání, ISBN 978-80-248-3297-5 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), Praha, 1988. PROKOP, P. a kol. Problematika výstupu důlních plynů na povrch, VŠB-TUO, ISBN:80-86634-96-5DARLING, P. SME mining engineering handbook. 3rd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2011, 2 v. (xxiv, 1840, I-46 p.). ISBN 0873352645

Doporučená literatura:

KRYL., MILÍČ,J. Technologie lomového dobývání uhelných ložisek – Dobývání v obtížných podmínkách, skriptum ES VŠB strava, Ostrava, 1993, 117 s. SLIVKA, V. a kol. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002. 443 s. ISBN 80-903113-0-X BLÁHA, P. a kol. Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební b, 7(2), pp.17-30, 2007. ISSN 1213-1962. William Mott Steuart: Mines and quarries, Bureau of the Census, June 2005, Harvard University, Geologigal sciences library

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

účast na konzultaci ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování rešerše zadané problematiky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní principy a legislativa v oblasti těžby nerostných surovin Vyhledávání a průzkum ložisek, vlastnosti hornin a napěťové stavy v masivu Soubor činností, spojených s hlubinným a povrchovým dobýváním ložisek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v hornické činnosti a činnosti prováděné hornickou činností Ukončení těžby v dolech a lomech, konzervace a likvidace, využití důlních prostor pro ukládání odpadů Ochrana životního prostředí při hornické činnosti, zahlazení následků hornické činnosti, sanace a rekultivace Dopad hlubinné těžby na životní prostředí, vliv důlní činnosti na povrch, odvaly, poklesy, výstupy plynů Ovlivnění krajiny způsobené povrchovou těžbou nerostných surovin Znečišťování ovzduší těžbou nerostných surovin, rozptyl, odlučování tuhých emisí, doprava vytěžených surovin, způsoby dopravy a jejich vliv na ŽP Nakládání s těžebním odpadem, legislativní rámec

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní