542-0927/01 – Mining and their Environmental Impacts (TaZP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

======================================

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět se zabývá základní tématikou dobývání ložisek nerostných surovin. Cílem předmětu jsou vlivy těžby ať už hlubinné nebo povrchové na životní prostředí, což je svázano s platnou legislativou, která má v oblasti nerostných surovin více než 700letou historii. Součástí předmětu je také bezpečnost a ochrana zdraví při práci při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Compulsory literature:

DARLING, P. SME mining engineering handbook. 3rd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2011, 2 v. (xxiv, 1840, I-46 p.). ISBN 0873352645 KENNEDY, Bruce A. Surface mining. 2nd ed. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 1990. ISBN 0873351029. HUMMEL, M.: Mining and Environment, Ostrava, 2005

Recommended literature:

ŽŮREK,P.:Technology of deposit mining. Skripta VŠB-TUO, pro program ERASMUS, Ostrava 2005,ISBN 80-248-0904-4 William Mott Steuart: Mines and quarries, Bureau of the Census, June 2005, Harvard University, Geologigal sciences library

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

účast na konzultaci ústní zkouška

E-learning

Other requirements

============================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

============================

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290003) Environmental Protection within Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0724D290004) Mining and Mining Geomechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter