542-0928/01 – Pokročilé simulace DEM v procesech (PSDEM)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je seznámen s komplexním přístupem k modelování partikulárních látek v rámci procesních systémů pomocí metody diskrétních prvků (DEM). Prohloubí znalosti o teoretické základy metody jejich rozšíření a používané numerické modely. Získá znalosti o propojení mechanicko-fyzikálních znalostí ze simulačními modely. Je mu popsán celý proces numerického modelování včetně kalibračních a validačních postupů. Celý vědecký základ modelování je v závěru předmětu aplikován na procesní systémy z oblasti geologického inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět prohlubuje studentům znalosti z numerické simulační metody diskrétních prvků (DEM). V průběhu studia se posluchači seznámí s klasifikací partikulárních hmot a se stanovením parametrů pro DEM, vycházejících z mechanicko-fyzikálních vlastností partikulárních látek. Je postupně popsán celý proces numerického modelování včetně kalibračních a validačních postupů a propojení na CDF, FEM metody. Celý teoretický vědecký modelování je v závěru předmětu aplikován na procesní systémy z oblasti geologického inženýrství.

Povinná literatura:

Gelnar, D., Zegzulka, J. Discrete Element Method in the Design of Transport Systems. Springer International Publishing, 2019. ISBN 978-3-030-05712-1. O’sullivan Catherine. Particulate Discrete Element Modelling: A Geomechanics Perspective. Spon Press, 2011. ISBN 978-0-415-49036-8 Polák, Jaromír, Jiří Pavliska A Aleš Slíva. Dopravní a manipulační zařízení I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0043-8. Polák, Jaromír, Karel Bailotti, Jiří Pavliska A Leopold Hrabovský. Dopravní a manipulační zařízení II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0493-X.

Doporučená literatura:

Zegzulka, J. Mechanika sypkých hmot. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0699-1. Jasaň, V., Lemesányi, L.: Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. Schulze, D. Flow Properties of Powders and Bulk Solids. 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní otázky v rámci konzultací k předmětu. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast, vypracování programu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do předmětu, sypké hmoty a DEM simulace Mechanicko-fyzikální vlastnosti sypkých hmot Sypké hmoty – důležité parametry, testování Metoda diskrétních prvků - historie, princip, komerční využití, věda a výzkum Kontaktní modely a jejich využití Definování virtuální partikulární hmoty Kalibrace virtuálního materiálu a optimalizace vstupních dat DEM Simulace v procesních systémech Analýza dat, dopady do praktických aplikací Pokročilé DEM modelování a propojení CFD, FEM, MBD

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.