542-0931/01 – Stabilita důlních děl a geomechanické monitorování (SDDaGM)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikace základních poznatků geomechaniky a geotechniky, pomoci kterých studenti mohou posuzovat stabilitu důlních děl. Nedílnou součástí předmětu jsou možnosti a metody monitoringu stability důlních děl.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá stabilitou jak dlouhých důlních děl, porubů i skalních stěn při lomovém dobývání. Nejprve je probírána klasifikace horninového masívu a definice mezních stavů. Dále se studenti naučí posuzovat stabilitu důlních děl, identifikovat možná nebezpečí a rizika z dat zjištěných geotechnickým průzkumem insitu a provedeným monitoringem. Závěr kurzu je věnován návrhům vhodné stabilizace, včetně návrhu vhodného doplňujícího monitoringu.

Povinná literatura:

ROZSYPAL, Alexandr. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: Jaga group, 2001. ISBN 80-88905-44-3. KOŘÍNEK, Robert a Josef ALDORF. Geotechnický monitoring. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-247-1. Šňupárek,R., Petroš,V.: Dimenzování výztuže dlouhých důlních děl a porubů. ISBN 80-7078-763-5, VŠB-TU Ostrava, 2000 AYDAN, Ömer. Rock mechanics and rock engineering. Volume 2, Applications of rock mechanics - rock engineering. Leiden, The Netherlands: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2020]. ISBN 978-0-367-42165-6.

Doporučená literatura:

ALDORF, Josef, Karel EXNER a Adolf ŠKRABIŠ. Stabilita a vyztužování dlouhých důlních děl. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1979. ZANG, Arno a Ove STEPHANSSON. Stress field of the Earth's crust. Dordrecht: Springer, c2010. ISBN 978-1-4020-8443-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými úkoly, kontrolní otázky v rámci konzultací k předmětu. Ústní zkouška.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

účast na konzultaci, vypracování rešerše na dané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Geomechanické klasifikace horninového masívu Teorie mezních stavů hornin a horninového masívu Napětí v horském masívu a v okolí důlních děl Stabilita a vyztužování dlouhých důlních děl Metody dimenzování výztuže porubů Metody posuzování stability skalních stěn a svahů Zásady monitoringu Monitoring pohybů v důlních dílech Monitoring napětí a zatížení výztuže Monitoring deformace povrchu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.