542-0931/02 – Stabilita důlních děl a geomechanické monitorování (SDDaGM)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikace základních poznatků geomechaniky a geotechniky, pomoci kterých studenti mohou posuzovat stabilitu důlních děl. Nedílnou součástí předmětu jsou možnosti a metody monitoringu stability důlních děl.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá stabilitou jak dlouhých důlních děl, porubů i skalních stěn při lomovém dobývání. Nejprve je probírána klasifikace horninového masívu a definice mezních stavů. Dále se studenti naučí posuzovat stabilitu důlních děl, identifikovat možná nebezpečí a rizika z dat zjištěných geotechnickým průzkumem insitu a provedeným monitoringem. Závěr kurzu je věnován návrhům vhodné stabilizace, včetně návrhu vhodného doplňujícího monitoringu.

Povinná literatura:

ROZSYPAL, Alexandr. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: Jaga group, 2001. ISBN 80-88905-44-3. KOŘÍNEK, Robert a Josef ALDORF. Geotechnický monitoring. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-247-1. Šňupárek,R., Petroš,V.: Dimenzování výztuže dlouhých důlních děl a porubů. ISBN 80-7078-763-5, VŠB-TU Ostrava, 2000 AYDAN, Ömer. Rock mechanics and rock engineering. Volume 2, Applications of rock mechanics - rock engineering. Leiden, The Netherlands: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2020]. ISBN 978-0-367-42165-6.

Doporučená literatura:

ALDORF, Josef, Karel EXNER a Adolf ŠKRABIŠ. Stabilita a vyztužování dlouhých důlních děl. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1979. ZANG, Arno a Ove STEPHANSSON. Stress field of the Earth's crust. Dordrecht: Springer, c2010. ISBN 978-1-4020-8443-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými úkoly, kontrolní otázky v rámci konzultací k předmětu. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

=============================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Geomechanické klasifikace horninového masívu Teorie mezních stavů hornin a horninového masívu Napětí v horském masívu a v okolí důlních děl Stabilita a vyztužování dlouhých důlních děl Metody dimenzování výztuže porubů Metody posuzování stability skalních stěn a svahů Zásady monitoringu Monitoring pohybů v důlních dílech Monitoring napětí a zatížení výztuže Monitoring deformace povrchu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0724D290005) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290005) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290005) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.