542-0934/01 – Exploatace hlubinných ložisek (EHL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Exploatace hlubinných ložisek a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

V předmětu se probírají metody a technologie, využitelné při hlubinném dobývání ložisek uhelných, rudných, nerudných i uranových v běžných i složitých báňsko- geologických podmínkách při respektování příslušných bezpečnostních předpisů a vhodných mechanizačních prostředků. Klasické dobývací metody jsou doplněny o metody netradiční a geotechnologické.

Povinná literatura:

Vavro,M. a kol.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek. ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993, 291 s. Grygárek,J.: Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1995, ISBN 80-7078-258-7, 157 s. SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Doporučená literatura:

Lát,J.: Dobývání nízkých, ploše uložených slojí ve složitých důlně- geologických podmínkách (dočasná vysokoškolská učebnice) MŠMT Praha, 1988 Trnka,O., Pácl,V., Vavro,M., Limberk,V., Kubec,K.: Dobývání ložisek. Praha, SNTL/ALFA, 1968

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Možné způsoby vedení důlních děl ve vztahu k dobývací metodě na uhlí i na rudách. 2. Technologie dobývání pilířováním, zátinkováním a komorováním vč. bezp. předpisů. 3. Stěnování v podmínkách uhelných i rudných dolů. 4. Metoda komora-pilíř v českém i světovém hornictví. 5. Nadpatrové a podpatrové dobývání v dolech uhelných i rudných. 6. Způsoby dobývání mocných uhelných slojí v lávkách. 7. Rozbor možností dobývání polostrmě a strmě uložených slojí. 8. Moderní vybavení stěnových porubů při dobývání mocných slojí v jedné lávce. 9. Způsoby zakládání vyrubaných prostor v dole. 10. Dobývání uhelných ložisek v obtížných báňsko-geologických podmínkách. 11. Rozbor základních technologických procesů při hlubinném dobývání rud a nerud. 12. Možné technologie pro dobývání rudných ložisek. 13. Metody pro hlubinné dobývání uranových ložisek. 14. Netradiční způsoby hlubinného dobývání ložisek a metody geotechnologické.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1999/2000 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.