542-0936/01 – Hlubinné dobývání v anomálních přírodních podmínkách (HDAP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Hlubinné dobývání v anomálních přírodních podmínkách a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá zásadami vedení hornických prací v oblastech s nebezpečím vzniku důlních otřesů, průtrží plynů a hornin a v oblastech s nebezpečím průvalů vod. Jsou rozebrána aktivní a pasivní opatření, která mají zabránit vzniku havárií plynoucích z výše uvedených nebezpečí, případně podstatně omezit jejich následky.

Povinná literatura:

Petroš,V.: Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně- geologických podmínkách, VŠB – TU Ostrava, 1999 Hudeček,V.:Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhelných dolech. VŠB – TU Ostrava, 1997 Žůrek,P.: Dobývání uhelných slojí v oblastech s nebezpečím průvalu vod. VŠB – TU Ostrava, 1997

Doporučená literatura:

Vyhláška ČBÚ 659/2004 Sb. Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j.3895/2002 Instrukce pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů Vyhláška č.22/1989 Sb. Ochrana proti přítokům a průvalům vod

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Hypotézy vzniku důlních otřesů, faktory ovlivňující vznik důlních otřesů. 2. Prognózy vzniku důlních otřesů, metody a kategorizace. 3. Aktivní protiotřesová opatření. 4. Pasivní protiotřesová opatření. 5. Hypotézy vzniku průtrží plynů a hornin, faktory ovlivňující vznik průtrží plynů a hornin. 6. Metody prognózy vzniku průtrží plynů a hornin. 7. Aktivní protiprůtržová opatření. 8. Pasivní protiprůtržová opatření. 9. Zásady vedení hornických prací pod detritem. 10. Zásady vedení hornických prací pod kuřavkovými horizonty, v oblastech zvodnělého podloží apod. 11. Speciální způsoby hloubení a ražení důlních děl ve zvodnělých horizontech. 12. Způsoby odvodňování nebezpečných zvodnělých horizontů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.