542-0941/03 – Dobývání ložisek (DL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současnými trendy surovinové politiky v ČR a ve světě při těžbě hlubinným a lomovým způsobem, se způsoby otvírky a exploatace ložisek uhelných, rudných, stavebních nerostných surovin, použitou technikou a technologií v procesech dobývání, dopravy a zakládání, těžbě surovin. Součástí osnovy jsou i doprovodné procesy dobývání.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Dobývání ložisek a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reprodukovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Povinná literatura:

GRYGÁREK, J., KRYL,V., PETROŠ,V.,HUDEČEK,V.: Základy hornictví., skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2004, ISBN 80-7078-693-2, 216 s. KRYL, V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek. Skripta ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-396-6, 282 s. SCHELLONG,L., ŠEVČÍK, A.: Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6 HUSTRULID, W. A. a Richard C. BULLOCK, ed. Underground mining methods: engineering fundamentals and international case studies. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2001. ISBN 0-87335-193-2.

Doporučená literatura:

Časopis Uhlí, Rudy, Geologický průzkum FRIES, J.: Dobývací komplexy velmi mocných slojí. Ostrava 2005, 195 stran, ISBN 80-248-0970-2 Kolektiv autorů: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. Anagram 2003, 564 str. ISBN 80-7342-016-3 ŽŮREK, P.: Basic of mining. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, Ostrava, 2005, 45 str., ISBN 80-248-0800-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými úkoly, kontrolní otázky. Ústní zkouška.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury, aplikace stáží a exkurze dotčených provozů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zakládání lomů, otvírka a příprava lomů a dolů Technologie a organizace práce při povrchovém dobývání uhelných ložisek Hromadná těžba v kamenolomech a dobývání bloků kamene pro hrubou kamenickou a pro ušlechtilou výrobu Těžba nesoudržných surovin Hlubinné dobývání uhelných, rudných a nerudných ložisek Organizace povrchové a důlní dopravy Odvodňování lomů a dolů Likvidace vyrubaných prostor dolů a lomů Základní úpravnické procesy při těžbě surovin Likvidace a konzervace dolů a lomů, zahlazení následků lomové a hlubinné těžby

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní