542-0942/01 – Příprava výroby v dolech a lomech (HGF)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat typy organizačních struktur ( přípravá ložisek) a identifikovat jejich silné a slabé stránky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

V návaznosti na legislativu k dané problematice (zejména Vyhlášku ČBÚ č.104/1988 ve znění pozdějších předpisů) se v něm detailně hodnotí přírodní podmínky ložisek uhelných i rudných, propočítávají se základní parametry dolu a probírají se TH ukazatelé, které charakterizují jeho celkovou koncepci. Součástí předmětu je i výklad o důlně-technických plánech, plánech otvírky, přípravy a dobývání a technologických postupech.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Vítek,A.: Příprava výroby v dolech a projektování. Učební text Institutu hornického inženýrství HGF VŠB – TU Ostrava, 1996 Šiška,L., Grygárek,J. a kol.: Základy projektování dolů. SNTL/ALFA, Praha, 1975 (vysokoškolská učebnice)

Doporučená literatura:

Hornická příručka I.-III.díl. SNTL/ALFA, Praha, 1973-74 Časopisy Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, Przeglad górniczy, Mining Engineering

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Legislativa k problematice přípravy výroby v dolech. 2. Zhodnocení přírodních podmínek ložiska z podkladů geologického průzkumu. 3. Kapacita dolu, výpočet z různých hledisek. 4. Výška patra a jeho životnost. 5. Koncepční řešení základní otvírky dolu. 6. Patrová otvírka pro různé úložní podmínky. 7. Příprava ložiska na patře. 8. Optimalizace přípravných důlních děl. 9. Strategie odrubávání zásob. 10. Způsoby řešení horizontální a vertikální dopravy. 11. Zásady pro přípravy výroby v hlubokých dolech. 12. TH ukazatelé charakterizující celkovou koncepci dolu. 13. Plány otvírky, přípravy a dobývání, důlně-technické plány. 14. Technologické postupy a jejich význam v přípravě výroby v dolech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.