542-0942/01 – Output Preparation in Mines and Quarries (HGF)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 20+0
Part-time Credit and Examination 20+0
Distance Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student study to clasify of types of organizational structures (output Preparation in Mines) and to identify their strong and weknees sides.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Students will acquire the knowledge of methods of development and exploitation itself of deposits of mineral raw materials in underground and surface mining. Last but not least, attention will be paid to removing the impacts of mining on the landscape environment.

Compulsory literature:

Lát, J., Iliev I., Manual of underground coal mining methods. DOT Ostrava maránské hopry, ČR, 1993

Recommended literature:

=================================

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Legislativa k problematice přípravy výroby v dolech. 2. Zhodnocení přírodních podmínek ložiska z podkladů geologického průzkumu. 3. Kapacita dolu, výpočet z různých hledisek. 4. Výška patra a jeho životnost. 5. Koncepční řešení základní otvírky dolu. 6. Patrová otvírka pro různé úložní podmínky. 7. Příprava ložiska na patře. 8. Optimalizace přípravných důlních děl. 9. Strategie odrubávání zásob. 10. Způsoby řešení horizontální a vertikální dopravy. 11. Zásady pro přípravy výroby v hlubokých dolech. 12. TH ukazatelé charakterizující celkovou koncepci dolu. 13. Plány otvírky, přípravy a dobývání, důlně-technické plány. 14. Technologické postupy a jejich význam v přípravě výroby v dolech.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner