542-0944/01 – Odpady z hornické činnosti a jejich využití (HGF)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Odpady z hornické činnosti a jejich využití a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Posluchači jsou seznámeni s problematikou odpadů včetně platné legislativy a s hodnocením jejich vlastností a úpravnických technologií z hlediska jejich využití. Předmět nabízí rovněž aplikace základních metod v oblasti úpravy užitkových surovin pro druhotné využití odpadů. Studenti jsou seznamováni se zdroji odpadů vzniklých při těžbě surovin na uhelných a neuhelných lomech a dolech a s jejich charakteristikou ve vztahu k jejich zakládání na úložištích (výsypky, odvaly, odkaliště).Samostatnou oblastí jsou možnosti využití odpadů pro komerční účely a při likvidaci vyrubaných prostorů.

Povinná literatura:

KOZÁK,Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-119-X SUBBA RAO, D. V. Minerals and coal: process calculations. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. ISBN 9781315225524. KALOGIROU, Efstratios N. Waste-to-energy technologies and global applications. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2018]. ISBN 978-1-138-03520-1. KING, R. P., C. L. SCHNEIDER a E. A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2012. ISBN 978-0-87335-345-8.

Doporučená literatura:

LEŠKO, Michal. Projektovanie a výskum úpravní. Košice: Vysoká škola technická v Košiciach, 1989. MULAR, Andrew L., D. N. HALBE a Derek J. BARRATT. Mineral processing plant design, practice, and control proceedings. New York: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2002. ISBN isbn978-0-87335-223-9. SBÁRBARO, Daniel a René DEL VILLAR. Advanced control and supervision of mineral processing plants. New York: Springer, 2010. Advances in industrial control. ISBN 978-1-84996-106-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Zdroje a charakteristika odpadů při těžbě na uhelných lomech. 2. Zdroje a charakteristika vzniklých odpadů při těžbě na kamenolomech při suché a mokré cestě úpravny užitkových surovin. 3. Zdroje a charakteristika vzniklých odpadů při těžbě nesoudržných užitkových surovin a při těžbě z vody – z řek a jezer. 4. Využití prostorů vnějších a vnitřních výsypek lomů k ukládání průmyslových, komunálních i toxických odpadů, podmínky. 5. Využití zbytkových jam po hornické činnosti resp. činnosti prováděné hornickým způsobem – uhelné lomy, hliniště, jíloviště aj. 6. Využití odpadů z těžeb umístěných v odvalech a odkalištích, recyklace surovin. 7. Hlubinné hornictví uhelné a odpady z těžeb. 8. Hlubinné hornictví rudné, nerudné a uranové a odpady z těžby. 9. Využití hlušin z hornické činnosti v hlubinných uhelných dolech. 10. Využití hlušin vznikajících v souvislosti s dobýváním rudných a nerudných ložisek. 11. Praktické využití popílků v hlubinných dolech. 12. Možnosti využití důlních prostorů po hornické činnosti pro ukládání odpadových materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.