542-0945/03 – Odvodňování dolů a lomů (HGF)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
PAV405 Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je v návaznosti na získané znalosti v oblasti hydrogeologie aplikace řešení problematiky odvodňování dolů a havarijních situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Základy hodnocení geohydrodynamických struktur a jejich význam při klasifikaci horninového masivu. Proudění podzemních vod v horninovém prostředí, metody zjišťování základních hydraulických vlastností hornin a zemin. Hydrogeologické systémy a jejich režim, rovnice hydrologické bilance a její prvky. Hydrogeologický průzkum a jeho úkoly. Hydrogeologie je účelově zaměřena zejména na problematiku odvodňování stavebních jam, povrchových lomů a hlubinných dolů, tunelů apod. Způsoby aktivní a pasivní ochrany před nenadálými průvaly vod ze zvodnělých horizontů do provozovaných důlních děl. Požadavky na důlní díla. Statické a dynamické dimenzování hrázových objektů. Umísťování čerpadel a čerpacích stanic v důlních provozech dolů a lomů Ekologické dopady čerpání důlních vod do vodosečí a způsoby eliminace negativních vlivů Projekce odvodňovací soustavy na lomech. Odvodňování předpolí lomů, skrývkových řezů, řezů užitkových surovin, výsypkových a odvalových těles.

Povinná literatura:

Homola,V., Grmela,A.: Geologie kapalin a plynů – 2.část, Hydrogeologie – II.díl, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1991 Homola,V., Grmela,A.: Cvičení z hydrogeologie – I. díl, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1984 Milič,J., Endel,K., Gondek,H.: Odvodňování lomů a dolů, SNTL Praha, Praha, 1989 Žůrek,P., Maršálek,Z.: Dobývání uhelných slojí v oblastech s nebezpečím průvalů vod, skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993 Homola,V., Grmela,A.: Hydrogeologie – I.díl, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1987

Doporučená literatura:

Milič,J.: Odvodňování lomových polí, skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

• řešit základní úlohy hydrogeologie • navrhnout jednotlivá opatření pro zajištění odvodnění lomového provozu • navrhnout jednotlivá opatření pro zajištění odvodnění důlního provozu Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základy hodnocení geohydrodynamických struktur a jejich význam při klasifikaci horninového masivu. 2) Proudění podzemních vod v horninovém prostředí, metody zjišťování základních hydraulických vlastností hornin a zemin. 3) Hydrogeologické systémy a jejich režim, rovnice hydrologické bilance a její prvky. 4) Hydrogeologický průzkum a jeho úkoly. 5) Hydrogeologie je účelově zaměřena zejména na problematiku odvodňování stavebních jam, povrchových lomů a hlubinných dolů, tunelů apod. 6) Způsoby aktivní a pasivní ochrany před nenadálými průvaly vod ze zvodnělých horizontů do provozovaných důlních děl. 7) Požadavky na důlní díla. 8) Statické a dynamické dimenzování hrázových objektů. 9) Umísťování čerpadel a čerpacích stanic v důlních provozech dolů a lomů. 10) Ekologické dopady čerpání důlních vod do vodotečí a způsoby eliminace negativních vlivů 11) Projekce odvodňovací soustavy na lomech. 12) Odvodňování předpolí lomů, skrývkových řezů, řezů užitkových surovin, výsypkových a odvalových těles.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.