542-0949/03 – Technologie recyklace odpadů (TRO)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0
distanční Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definování základních pojmů v oblasti recyklace odpadů. Interpretace a aplikace poznatků z teorie separačních procesů v oblasti recyklace vybraných druhů odpadů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Systémové pojetí recyklace odpadů ve vztahu k recyklačním technologiím. Mechanické, chemické a biologické metody recyklace,charakteristika a použitelnost.Aplikované recyklační postupy úpravy jednotlivých typů odpadů: odpady z těžby a úpravy nerostných surovin,komunální odpad,odpad ze spalování surovin,zemědělské odpady,stavební a demoliční odpady,odpady kovové a kovonosné, odpad elektrotechnický a elektronický

Povinná literatura:

BOTULA,J.: Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-.TU Ostrava,2003 Botula,J. Odpady z těžby a zpracování surovin. VŠB-TU Ostrava, 2013, ISBN 978-80-248-3319-4 KRISTOFOVA,D. : Recyklace ušlechtilých kovů. VŠB-TU Ostrava,Ostrava, 2001

Doporučená literatura:

Fečko,P.: Popílky. VŠB-TU Ostrava, 2003, ISBN:8024803275

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podrobné studium vybraného problému ve vztahu k řešení dizertační práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Systémové pojetí recyklace odpadů ve vztahu k recyklačním technologiím. Mechanické, chemické a biologické metody recyklace,charakteristika a použitelnost.Aplikované recyklační postupy úpravy jednotlivých typů odpadů: odpady z těžby a úpravy nerostných surovin,komunální odpad,odpad ze spalování surovin,zemědělské odpady,stavební a demoliční odpady,odpady kovové a kovonosné, odpad elektrotechnický a elektronický. Odpady na bázi polymerních hmot.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku