542-0954/01 – Plynodajnost a degazace (PD)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vést posluchače k analýze a posouzení aplikace obdržených informací v oblasti plynodajnosti dolů a degazace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Faktory ovlivňující planodajnost, metody prognózy plynodajnosti důlních děl a dolů. Důlní degazace – metody zařízení, související předpisy, projektování.

Povinná literatura:

PROKOP, P., ADAMUS, A., MALÍČEK, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů, VŠB – TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1399-8 PROKOP, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů II, VŠB – TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1453-7

Doporučená literatura:

PROKOP, P.: Plynodajnost a degazace . - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1990 - 128 s., 26 obr. příl. : il. ISBN 80-7078-024-X Marle, C. M.: Les éconlements polyphasiques en milieu poreux de l’echalle des pores á l’echalle macroscopique, Paris, 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů 2. Klasifikace přírodních a provozně-technických podmínek dobývání uhelných slojí 3. Přírodní podmínky dobývání slojí v ostravském a karvinském souvrství mající podstatný vztah na uvolňování plynů – mocnost, hloubka uložení, úklon a stupeň prouhelnění sloje; pórovitost, plynonosnost, plynopropustnost a obsah vody v uhelné hmotě, tlak plynu, počet slojí v souvrství a jejich vzájemné ovlivňování, tektonika 4. Provozně-technické podmínky dobývání slojí v ostravském a karvinském souvrství mající podstatný vztah na uvolňování plynů – způsob likvidace vyuhleného prostoru, vedení porubní fronty, její délka a rychlost postupu, mechanizace a technologie dobývání 5. Klasifikace a kvantifikace faktorů ovlivňujících plynodajnost 6. Měření fyzikálních a mechanických vlastností uhelné hmoty, průvodních hornin a horninového masivu 7. Nejdůležitější používané metody prognózy plynonosnosti a plynodajnosti – metoda báňsko-statistická, metoda VVUÚ dle Škuty, metoda VVUÚ dle Hedvábného 8. Nejdůležitější používané metody prognózy plynonosnosti a plynodajnosti – metoda dle směrnice 13 GŘ OKD, metoda Expres 9. Nejdůležitější používané metody prognózy plynonosnosti a plynodajnosti – metoda ovlivňujících faktorů 10. Důlní degazace a její členění, degazace z povrchu a v dole 11. Technické prostředky degazace - degazační stanice, degazační plynovod, degazační vrty 12. Degazace dlouhých důlních děl 13. Degazace porubů 14. Degazace stařin

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.