542-0955/01 – Klimatizace hlubokých dolů (KHD)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět podává zevrubné znalosti problematiky klimatizace hlubokých dolů. Podrobně je probírána otázka mikroklimatických podmínek a fyziologické působení mikroklimatu na člověka. Je provedena hluboká analýza jednotlivých zdrojů tepla a chladu a jejich vliv na důlní ovzduší. Dále jsou popsány možnosti přirozeného a umělého chlazení důlních větrů včetně způsobů jejich provádění a technického zařízení používaného pro tyto účely.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět podává zevrubné znalosti problematiky klimatizace hlubokých dolů. Podrobně je probírána otázka mikroklimatických podmínek a fyziologické působení mikroklimatu na člověka. Je provedena hluboká analýza jednotlivých zdrojů tepla a chladu a jejich vliv na důlní ovzduší. Dále jsou popsány možnosti přirozeného a umělého chlazení důlních větrů včetně způsobů jejich provádění a technického zařízení používaného pro tyto účely.

Povinná literatura:

PROKOP, P., ADAMUS, A., MALÍČEK, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů, VŠB – TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1399-8 PROKOP, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů II, VŠB – TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1453-7

Doporučená literatura:

OTÁHAL, A.: Důlní klimatizace (základní informace) - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1993 - 124 s. : il. ISBN 80-7078-180-7 PROKOP, P.:Klimatizace a technika bezpečnost : návody pro cvičení - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1987 - 178 s., [10] s. příl. OTÁHAL, A.: Klimatizace hlubinných dolů - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1988 - 138 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Význam klimatizace s postupem dolů do velkých hloubek. Vymezení základních pojmů. Základní matematické a fyzikální vztahy používané v klimatizaci dolů 2. Riziko nevhodného mikroklimatu: Působení mikroklimatu na člověka. Způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. Přípustné hranice mikroklimatických podmínek u nás, ve světě 3. Tepelná a teplotní bilance dolu. Zdroje oteplování ochlazování větrů. Stupeň klimatické obtížnosti 4. Výzkum teplotních polí: Měření původních teplot hornin. Výsledky VV činnosti institutu, spolupráce s ÚG AV ČR 5. Metodiky výpočtu teplotních změn větrů: Teplotní změny ve svislých dílech (vtažných jámách). Teplotní změny v důlních dílech s průchodním větrním proudem. Teplotní změny v separátních větraných dílech. Metodika výpočtu VVUÚ, ÚG AV ČR, HGF VŠB - TU Ostrava 6. Kondiciování důlního ovzduší: Přirozené způsoby zlepšování důlního mikroklimatu (Intenzifikace větrání, omezování zdrojů tepla a vlhkosti, sestupné vedení větrů aj.) 7. Strojní chlazení důlních větrů: Přehled techniky chlazení. Možné principy a způsoby chlazení. Aplikace v dolech 8. Chladicí zařízení s parním oběhem: Části chladicích zařízení. Chlad, kompresory, výparník, kondenzátory, chladiče větrů. Ventilátory, čerpadla, potrubí, armatury chladicí zařízení 9. Chladicí zařízení pro doly: Systémy chlazení, schémata chlazení. Mobilní chladicí zařízení, stacionární chladicí zařízení. 10. Typy chladicích zařízení v našich dolech. Požadavky na chladiva 11. Základy projektování klimatizace v důlních podmínkách. Stanovení potřebných chladicích výkonů. Stanovení potřebného rozsahu klimatizace. Hodnocení chladicích zařízení 12. Bezpečnostní předpisy, výnosy k problematice klimatizace v dolech 13. Snižování energetických nároků na klimatizaci. Moderní progresivní technika při řešení důlní klimatizace 14. Novinky z oboru klimatizace, poznatky z konferencí, seminářů tématicky zaměřených na problematiku důlní klimatizace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.