542-0958/01 – Větrání dolů a podzemních děl (VDaPD)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí větrání dolů a podzemních děl, jako jsou ražené štoly, tunely nebo kolektory na základě zákonů aerodynamiky, zákonů proudění a výměny látek. Velký důraz je kladen na využití nových sofistikovaných metod pro řešení větrních sítí a nových SW pro výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá základními důvody a principy větrání dolů a podzemních prostor, větráním hlavním a výpomocným, dále větráním neproražených důlních děl a jejich optimalizací. Vychází se ze základních zákonů aerodynamiky s cílem umět a znát problematiku příslušných výpočtů pro doly, tunely a velkoprostorová podzemní díla. Z hlediska bezpečnosti pak řešením požární ochrany tunelů a velkoprostorových podzemních děl. Pro řešení otázek větrání využívají nové sofistikované výpočetní programy a taktéž CFD modelování.

Povinná literatura:

PROKOP, P.; ADAMUS, A.; MALÍČEK, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů, učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007. PROKOP, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů II., učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007. ZAPLETAL, Pavel. Addressing the Issues of Mine Ventilation in Practical Examples. Košice: Technická univerzita Košice - Fakulta BERG, 2015. ISBN 978-80-553-2260-5. McPHERSON, M. J.: Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, Kluwer Academic Publishers, 1993, el.podoba 2007 (https://www.mvsengineering.com/index.php/downloads/publications)

Doporučená literatura:

PROKOP, P.; ZAPLETAL, P.: Větrání dolů a lomů, skriptum 2013, VŠB-TU Ostrava. ŠIŠKA, F.: Banské vetranie, ALFA, 1993, ISBN 80-05-01132-6 PROKOP, P.: Důlní degazace, VŠB – TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1938-9 TIEN, J.C.: Practical Mine Ventilation Engineering, Intertec Publishing Co., Chicago, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

účast na konzultaci ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování rešerše zadané problematiky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Důvody a principy větrání dolů a podzemních děl. Legislativa týkající se větrání. Základní složky důlních větrů, příměsi důlních větrů, Indikace jednotlivých složek důlních větrů. Řešení větrních sítí. Výpočty a návrhy separátního větrání, stanovení jednotlivých objemových průtoků. Projektování větrání tunelů a velkoprostorových podzemních děl. Výkonové křivky ventilátorů, vynášení provozních bodů, použití frekvenčních měničů. Způsoby větrání při likvidaci mimořádných událostí. Ekonomika návrhu větrání. Projektování složitých a rozvětvených lutnových tahů, aplikace nových SW a CFD modelování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.