542-0960/01 – Úprava užitkových surovin (UUS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza základních zákonitostí úpravnických procesů (zdrobňování a tříděn, gravitační separace, magnetická separace, flotace) a syntéza získaných poznatků pro vybrané druhy nerostných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Úprava užitkových surovin je soubor procesů, navazujících bezprostředně na fázi jejich dobývání a získávání. Slouží k obohacení vytěžené suroviny užitkovou složkou tak, aby byla tato surovina dále využitelná či zpracovatelná. Procesy používané při úpravě surovin jsou dnes z velké části používány rovněž při recyklaci nejrůznějších druhů odpadů. Posluchači jsou seznámeni se základními procesy, používanými při úpravě rud, nerudních nerostných surovin a odpadů.

Povinná literatura:

BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. DINTER, Oskar. Drcení a mletí nerostných surovin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. VIDLÁŘ, Jiří a Oldřich HODEK. Základy úpravy užitkových surovin. I. díl. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1984. WILLS, B. A. a James A. FINCH. Wills' mineral processing technology: an introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. Eighth edition. Amsterdam: Elsevier/BH, 2016. ISBN 978-0-08-097053-0.

Doporučená literatura:

DINTER, Oskar. Základy úpravy uhlí a rud. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966. ČEP, Hynek a Renáta ŠPÍRKOVÁ. Technologie úpravy kameniva. Brno: Těžební unie, 1997. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-119-X. DUNNE, Robert C., S. Komar KAWATRA a Courtney A. YOUNG. SME Mineral Processing & Extractive Metallurgy Handbook. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME), 2019. ISBN 978-0-87335-385-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Úprava užitkových surovin, význam a základní pojmy 2)Přípravné úpravnické procesy ( drcení, mletí a třídění) 3)Fyzikální rozdružovací procesy (gravitační rozdružování,magnetické rozdružování, rozdružování v elektrickém poli) 4)Flotační rozdružování 5)Chemické způsoby úpravy 6)Pomocné úpravnické procesy ( odvodňování, odprašování) 7)Technologie úpravy uhlí, rud a nerudních surovin(vybrané kapitoly) 8)Technologie recyklace odpadů ( vybrané kapitoly)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.