542-0960/01 – Úprava užitkových surovin (UUS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza základních zákonitostí úpravnických procesů (zdrobňování a třídění,gravitační separace, magnetická separace, flotace) a syntéza získaných poznatků pro vybrané druhy nerostných surovin

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Úprava užitkových surovin je soubor procesů, navazujících bezprostředně na fázi jejich dobývání a získávání. Slouží k obohacení vytěžené suroviny užitkovou složkou tak, aby byla tato surovina dále využitelná či zpracovatelná. Procesy používané při úpravě surovin jsou dnes z velké části používány rovněž při recyklaci nejrůznějších druhů odpadů.Posluchači jsou seznámeni se základními procesy, používanými při úpravě uhlí,rud,nerudních nerostných surovin a odpadů.

Povinná literatura:

Dinter, O.: Základy úpravy uhlí a rud,SNTL Praha 1966 Bláhová, O a kol.: Fyzikální rozdružovací procesy I. Skripta VŠB Ostrava Cagaš, Z.: Fyzikální rozdružovací procesy II.Skripta VŠB Ostrava Dinter, O.: Drcení a mletí nerostných surovin Nováček, J.: Technologie úpravy uhlí I,II. Skripta VŠB-TU Ostrava Kozák, J.;Botula,J.: Úpravnická technologická analýza.Skripta VŠB Ostrava Špaldon, F.: Úprava nerastných surovin,Alfa Bratislava 1986 Vidlář, J., O. Hodek: Základy úpravy užitkových surovin I. díl skripta VŠB Ostrava 1984 Čep, H., Špírková, R.: Technologie úpravy kameniva Praha 1997 Kol. aut. PS Přerov: Stroje a zařízení na výrobu stavebních hmot Přerov 1988

Doporučená literatura:

Nováček,J. Technologie úpravy uhlí I,II. VŠB-TU Ostrava, 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Úprava užitkových surovin, význam a základní pojmy 2)Přípravné úpravnické procesy ( drcení, mletí a třídění) 3)Fyzikální rozdružovací procesy (gravitační rozdružování,magnetické rozdružování, rozdružování v elektrickém poli) 4)Flotační rozdružování 5)Chemické způsoby úpravy 6)Pomocné úpravnické procesy ( odvodňování, odprašování) 7)Technologie úpravy uhlí, rud a nerudních surovin(vybrané kapitoly) 8)Technologie recyklace odpadů ( vybrané kapitoly)

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku