542-0960/03 – Úprava užitkových surovin (UUS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza základních zákonitostí úpravnických procesů (zdrobňování a tříděn, gravitační separace, magnetická separace, flotace) a syntéza získaných poznatků pro vybrané druhy nerostných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Úprava užitkových surovin je soubor procesů, navazujících bezprostředně na fázi jejich dobývání a získávání. Slouží k obohacení vytěžené suroviny užitkovou složkou tak, aby byla tato surovina dále využitelná či zpracovatelná. Procesy používané při úpravě surovin jsou dnes z velké části používány rovněž při recyklaci nejrůznějších druhů odpadů. Posluchači jsou seznámeni se základními procesy, používanými při úpravě rud, nerudních nerostných surovin a odpadů.

Povinná literatura:

BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. DINTER, Oskar. Drcení a mletí nerostných surovin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. VIDLÁŘ, Jiří a Oldřich HODEK. Základy úpravy užitkových surovin. I. díl. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1984. WILLS, B. A. a James A. FINCH. Wills' mineral processing technology: an introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. Eighth edition. Amsterdam: Elsevier/BH, 2016. ISBN 978-0-08-097053-0.

Doporučená literatura:

DINTER, Oskar. Základy úpravy uhlí a rud. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966. ČEP, Hynek a Renáta ŠPÍRKOVÁ. Technologie úpravy kameniva. Brno: Těžební unie, 1997. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-119-X. DUNNE, Robert C., S. Komar KAWATRA a Courtney A. YOUNG. SME Mineral Processing & Extractive Metallurgy Handbook. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME), 2019. ISBN 978-0-87335-385-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Praktické seznámení s funkcí úpravnických strojů a zařízení v laboratoři

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Úprava užitkových surovin, význam a základní pojmy 2)Přípravné úpravnické procesy ( drcení, mletí a třídění) 3)Fyzikální rozdružovací procesy (gravitační rozdružování,magnetické rozdružování, rozdružování v elektrickém poli) 4)Flotační rozdružování 5)Chemické způsoby úpravy 6)Pomocné úpravnické procesy ( odvodňování, odprašování) 7)Technologie úpravy uhlí, rud a nerudních surovin(vybrané kapitoly) 8)Technologie recyklace odpadů ( vybrané kapitoly)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.