542-0960/04 – Úprava užitkových surovin (UUS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAC78 prof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza základních zákonitostí úpravnických procesů (zdrobňování a tříděn, gravitační separace, magnetická separace, flotace) a syntéza získaných poznatků pro vybrané druhy nerostných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Úprava užitkových surovin je soubor procesů, navazujících bezprostředně na fázi jejich dobývání a získávání. Slouží k obohacení vytěžené suroviny užitkovou složkou tak, aby byla tato surovina dále využitelná či zpracovatelná. Procesy používané při úpravě surovin jsou dnes z velké části používány rovněž při recyklaci nejrůznějších druhů odpadů. Posluchači jsou seznámeni se základními procesy, používanými při úpravě rud, nerudních nerostných surovin a odpadů.

Povinná literatura:

BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. DINTER, Oskar. Drcení a mletí nerostných surovin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. VIDLÁŘ, Jiří a Oldřich HODEK. Základy úpravy užitkových surovin. I. díl. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1984. WILLS, B. A. a James A. FINCH. Wills' mineral processing technology: an introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. Eighth edition. Amsterdam: Elsevier/BH, 2016. ISBN 978-0-08-097053-0.

Doporučená literatura:

DINTER, Oskar. Základy úpravy uhlí a rud. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966. ČEP, Hynek a Renáta ŠPÍRKOVÁ. Technologie úpravy kameniva. Brno: Těžební unie, 1997. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-119-X. DUNNE, Robert C., S. Komar KAWATRA a Courtney A. YOUNG. SME Mineral Processing & Extractive Metallurgy Handbook. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME), 2019. ISBN 978-0-87335-385-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace na odborné téma se zaměřením na obsah předmětu a téma disertační práce. Zpracování seminární práce. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Praktické seznámení s funkcí úpravnických strojů a zařízení v laboratoři.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úprava užitkových surovin, význam a základní pojmy Přípravné úpravnické procesy ( drcení, mletí a třídění) Fyzikální rozdružovací procesy (gravitační rozdružování, magnetické rozdružování, rozdružování v elektrickém poli) Flotační rozdružování Chemické způsoby úpravy Pomocné úpravnické procesy (odvodňování, odprašování) Technologie úpravy rud (vybrané kapitoly) Technologie úpravy nerudných surovin (vybrané kapitoly) Technologie recyklace nekovových odpadů (vybrané kapitoly) Technologie recyklace kovonosných odpadů (vybrané kapitoly)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.