542-0963/01 – Vliv prostředí na člověka a BOZP (VPČ)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti z problematiky rizik vznikajících při pracovních činnostech, při obsluze strojů a zařízení, jakož i vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na chování člověka v pracovním procesu. Nástroje účinné prevence, odstraňování rizik u zdrojů a minimalizace jejich účinků.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Dále předmět zahrnuje základní příčiny zdrojů poškození zdraví člověka při práci, charakterizuje pracovní podmínky a zátěž, uvádí základní činitele ovlivňující úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), komplex bezpečnostních a hygienických rizik, vliv lidského činitele na BOZP, vlivy pracovního prostředí i vlivy mimopracovní. Zdůrazňuje vliv fyzikálních vlivů (světlo, teplo a zima, záření ionizující a neionizujíc, hluk a vibrace), polohy při práci, účinek chemických látek, stres, sociální a psychologické vlivy. Jako zvláštní kategorií se zabývá environmentálními vlivy. Součástí předmětu je bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměřená na vodíkové technologie (výrobu, skladování, dopravu a využití vodíku pro komerční účely)

Povinná literatura:

[1] Bártlová, I., Otáhal, A.; Prokop, P.: Základní informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, VĚB-TUO, Ostrava 2000 (elektronická verze) [2] Bašta,J., Hrdlička, F., Kolářová, H.: Člověk a prostředí. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN 80-01-03329-5 [3] Klímová ,E. Martínek, J.: Člověk a společnost. MAPA Slovakia, Bratislava, 2003, ISBN 80-8067-009-9 [4] Danková, E.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zákoníku práce a předpisech souvisejících. RoVS, Rožnov pod radhoštěm, 2003, ISBN 80-239-1394-8 [5] Stranks, J.: Management Systems for Safety, Pitman Publishing, London, 1994, ISBN 0 273 60441 4

Doporučená literatura:

Fečko, P.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. VŠB-TUO, Ostrava 2009, ISBN 978-80-248-2090-3. Šenk, Z.: BOZP prakticky a přehledně podle normy OHSAS, Anag, Olomouc, 2012, ISBN 978-80-7263-737-9 Danková, E.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích. ASPI, Praha, 2008, ISBN 978-80-7357-374-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je zvládnutí základních příčin zdrojů poškození zdraví člověka při práci, charakterizovat pracovní podmínky a zátěž, pochopit základní činitele ovlivňující úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), komplex bezpečnostních a hygienických rizik, vliv lidského činitele na BOZP, vlivy pracovního prostředí i vlivy mimopracovní. Předmět předkládá soubor základních zákonných předpisů, vyhlášek a nařízení, které se vztahují k BOZP.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.