542-0967/03 – Pomocné procesy při zpracování surovin (PPZS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Teoretická analýza separačních procesů tuhé a kapalné fáze a její aplikace pro odvodňování nerostných surovin.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Teoretické studium procesů odvodňování, filtrace,sušení a dodatečného zpracování produktů úpravy surovin. Inženýrsko-technické výpočty při dopravě tekutin,sedimentaci a filtraci, sušení a fludisaci.Zvláštní důraz je položen na metodiku výpočtu stěžejních parametrů pro modelování činnosti strojů a zařízení pro pomocné procesy.

Povinná literatura:

1. Tuček, F.- Chudoba, J.- Koníček, Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody. SNTL Praha, 1988.

Doporučená literatura:

Míka, V. a kol. Základy chemického inženýrství. SNTL, Praha 1981 Noskievič, J.: Hydromechanika. Ediční středisko VŠB. Ostrava 1985

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podrobné studium vybraného problému ve vztahu k dizertační práci

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Teoretické studium procesů odvodňování, filtrace,sušení a dodatečného zpracování produktů úpravy surovin 2)Inženýrsko-technické výpočty při dopravě tekutin,sedimentaci a filtraci, sušení a fluidisaci. 3)Metodika výpočtu stěžejních parametrů pro modelování činnosti strojů a zařízení pro pomocné procesy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku