542-0970/01 – Geomechanika (G)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Konečný, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON01 doc. Ing. Petr Konečný, CSc.
PET40 prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s charakteristikou původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu a jeho změnami při ražení důlních děl a následném dobývání. Student by měl využít znalosti z předmětu mechanika hornin a zemin k praktickým výpočtům a to s ohledem na dimenzování rozměrů dobývek a výztuží důlních děl, predikci deformace horninového masívu či prognózy anomálních jevů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na predikci chování horninového masivu během dobývání, monitoringu projevů dobývání v horském masivu a zajištění stability důlních děl a masivu. V rámci předmětu jsou probírány témata věnující se napjatosti v masívu, metodám jeho stanovení a modelování. Znalost napěťo-deformačního stavu masívu je dále využívána pro dimenzování výztuží a predikci anomálních jevů.

Povinná literatura:

KONEČNÝ, Petr. Napěťová pole v horninovém masivu a jejich zjišťování: materiál pro specializační studium "Hornická geomechanika a geofyzika". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-767-8. PTÁČEK, Jiří. Prognóza důlních otřesů a geotechnický monitoring [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3328-6. VAVRO, Martin, Pavel HOFRICHTER a Vladimír PETROŠ. Mechanika hornin a masivu. I a II. díl, Textová část. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1988. WITTKE, Walter. Rock mechanics based on an anisotropic jointed rock model (AJRM). Berlin: Ernst, c2014. ISBN 978-3-433-03079-0.

Doporučená literatura:

ŠEJNOHA, Michal, Jan PRUŠKA, Tomáš JANDA a Miroslav BROUČEK. Metoda konečných prvků v geomechanice: teoretické základy a inženýrské aplikace. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. ISBN 978-80-01-05743-8. Směrnice pro geotechnický návrh konvenčně ražených podzemních staveb: charakterizace horninového masivu a přehledný postup pro určování metody ražby a zajištění výrubu při projektování a v průběhu ražby. Přeložil Karel SCHARF. Praha: Česká tunelářská asociace, 2011. Dokumenty České tunelářské asociace ITA AITES, sv. 5. ISBN 978-80-260-0111-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Horniny a jejich vlastnosti 2. Horský masiv a jeho vlastnosti 3. Podzemní vody 4. Napětí a porušování 5. Předvídání, měření a monitorování projevů v horském masivu 6. Stabilita důlních děl 7. Stabilizace horského masivu 8. Mechanika hornin a ekologie

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.