542-0971/01 – Geomechanické monitorováni (GM)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami měření napěťového a deformačního stavu horského masivu, hlavně v oblastech ovlivněných důlními díly a přenosem těchto měření při kontinuálním sledování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá metodami měření napěťového a deformačního stavu horského masivu hlavně v oblastech ovlivněných důlními díly a přenosem těchto měření při kontinuálním sledování. Hlavní pozornost je zaměřena na sledování parametrů ovlivňujících vznik anomálních geomechanických jevů.

Povinná literatura:

Petroš,V.,Müller,K., Knejzlík,J.: Geomechanický a geofyzikální monitoring. ISBN 80-7078-768-6, VŠB-TU Ostrava, 2000 PTÁČEK, J.: Prognóza důlních otřesů a geotechnický monitoring [CD-ROM]. VŠB - TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3328-6.

Doporučená literatura:

Kořínek,R., Aldorf,J.: Geotechnický monitoring. ES VŠB-TU Ostrava, 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Stanovování napětí v horském masivu hydroštěpením 2. Stanovování napětí odlehčením vrtného jádra 3. Měření napětí ve vyrubaném prostoru 4. Měření napětí čidly ve vrtech 5. Stanovování napětí pomocí plochých lisů 6. Problematika hodnocení výnosů vrtné drtě 7. Sledování napětí metodou otočné trubky 8. Měření deformací v horském masivu 9. Měření výškových posuvů v horském masivu 10. Měření zatížení výztuže 11. Přenosy signálu v geomechanickém monitoringu 12. Vyhodnocování geomechanického monitoringu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.