542-0972/02 – Metody prognózování a prevence anomalních geomechanických jevů (MPPAG)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami prognózování a prevence rizik anomálních geomechanických jevů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá problematikou hlavně dvou anomálních geomechanických jevů – důlních otřesů a průtrží plynů a hornin. Jsou rozebrány faktory ovlivňující vznik důlních otřesů a z toho vyplývající prognózní ukazatele (regionální, místní, místní a časová prognóza důlních otřesů). Aktivní a pasivní protiotřesová opatření. Faktory ovlivňující vznik průtrží plynů a hornin, prognózní ukazatelé, zařazování slojí a důlních děl z hlediska nebezpečí vzniku průtrží, preventivní opatření.

Povinná literatura:

Petroš,V.: Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně- geologických podmínkách. ISBN 80-7078-753-8. VŠB-TU Ostrava, 1999 Takla,G. a kol.: Prognóza a aktivní a pasivní prostředky prevence otřesů v OKR. ISBN 80-7078-773-2. VŠB-TU Ostrava, 2000 Hudeček,V.: Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhelných dolech. VŠB-TU Ostrava, 1997

Doporučená literatura:

Vyhláška ČBÚ 659/2004 Rozhodnutí OBÚ V Ostravě č.j.3895/2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

=====================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Anotace Předmět se zabývá problematikou hlavně dvou anomálních geomechanických jevů – důlních otřesů a průtrží plynů a hornin. Jsou rozebrány faktory ovlivňující vznik důlních otřesů a z toho vyplývající prognózní ukazatele (regionální, místní, místní a časová prognóza důlních otřesů). Aktivní a pasivní protiotřesová opatření. Faktory ovlivňující vznik průtrží plynů a hornin, prognózní ukazatelé, zařazování slojí a důlních děl z hlediska nebezpečí vzniku průtrží, preventivní opatření. Osnova předmětu: 1. Mechanismus vzniku důlních otřesů 2. Faktory ovlivňující vznik důlních otřesů 3. Regionální prognóza vzniku důlních otřesů 4. Místní prognóza vzniku důlních otřesů 5. Místní a časová prognóza vzniku důlních otřesů 6. Aktivní prostředky protiotřesové prevence 7. Pasivní prostředky protiotřesové prevence 8. Řešení otřesové problematiky na různých světových ložiskách 9. Faktory ovlivňující vznik průtrží plynů a hornin 10. Metody prognózy průtrží plynů a hornin 11. Aktivní protiprůtržová opatření 12. Pasivní protiprůtržová opatření

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.