542-0975/01 – Reologie materiálu (RM)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí analyzovat, hodnotit, predikovat a posoudit vliv časového faktoru v napěťově-přetvárných procesech a jiných dlouhodobých procesech, aplikovat teoretické i experimentální postupy k jejich studiu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na vymezení faktoru času v napěťově-přetvárných procesech a jejich teoretické i experimentální studium

Povinná literatura:

Z. Sobotka: Reologie hmot a konstrukcí. Academia, Praha, 1981, 499s.

Doporučená literatura:

K. Komloš: Reológia čerstvého betónu. Veda, Bratislava, 1984, 177s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test, konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1. Vymezení významu faktoru času v napěťově-přetvárných procesech. 2. Reologické vlastnosti a jejich fyzikální podstata 3. Reologické modelování 4. Statistické metody pro popis reologických dějů 5. Fyzikální teorie přetvárnosti 6. Podmínky mezních stavů respektujících reologické projevy 7. Laboratorní metody měření reologických vlastností hornin 8. Reologické projevy v horském masivu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.