542-0980/01 – Geomechanické modelování (GM)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 20+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0
distanční Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studenta s matematickým a fyzikálním modelováním. Jsou probrány principy výpočtových metod matematického modelování, včetně praktického modelování s využitím moderních sw.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá matematickým a fyzikálním modelováním. Jsou probrány především základy výpočtových metod matematického (numerického) modelování. Z fyzikálního modelování se jedná o fotoelasticimetrickou metodu a metodu modelování ekvivalentními materiály. Studenti jsou prakticky seznámeni s matematickým modelováním metodou konečných prvků v moderním softwaru.

Povinná literatura:

HERLE, Ivo. Základy matematického modelování v geomechanice. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0745-X. ŠEJNOHA, Michal, Jan PRUŠKA, Tomáš JANDA a Miroslav BROUČEK. Metoda konečných prvků v geomechanice: teoretické základy a inženýrské aplikace. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. ISBN 978-80-01-05743-8. BULL, John W. Numerical analysis and modelling in geomechanics. London: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-24328-9.

Doporučená literatura:

MÍKA, S., KUFNER, A.: Parciální diferenciální rovnice. SNTL, Praha 1983. Inženýrský manuál Metoda konečných prvků - MKP, podpora sw FINE - GEO5, Fine software, Praha 2020

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Matematické definování chování hornin 2. Vstupní parametry hornin pro výpočetní metody matematického modelování 3. Metody matematického modelování horského masivu 4. Vstupní podklady pro statistické metody matematického modelování 5. Statistické metody matematického modelování 6. Fotoelasticimetrické modelování, konstrukce modelů 7. Vyhodnocování fotoelasticimetrických modelů 8. Teorie modelování ekvivalentními materiály 9. Stanovení složení suchých směsí pro modelování 10. Modely s nepravou soudržností 11. Stanovení časového měřítka modelování 12. Vyhodnocování modelů z ekvivalentních materiálů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.