542-0980/04 – Geomechanické modelování (GM)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studenta s matematickým a fyzikálním modelováním. Jsou probrány principy výpočtových metod matematického modelování, včetně praktického modelování s využitím moderních sw.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá matematickým a fyzikálním modelováním. Jsou probrány především základy výpočtových metod matematického (numerického) modelování. Z fyzikálního modelování se jedná o fotoelasticimetrickou metodu a metodu modelování ekvivalentními materiály. Studenti jsou prakticky seznámeni s matematickým modelováním metodou konečných prvků v moderním softwaru.

Povinná literatura:

HERLE, Ivo. Základy matematického modelování v geomechanice. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0745-X. ŠEJNOHA, Michal, Jan PRUŠKA, Tomáš JANDA a Miroslav BROUČEK. Metoda konečných prvků v geomechanice: teoretické základy a inženýrské aplikace. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. ISBN 978-80-01-05743-8. BULL, John W. Numerical analysis and modelling in geomechanics. London: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-24328-9.

Doporučená literatura:

MÍKA, S., KUFNER, A.: Parciální diferenciální rovnice. SNTL, Praha 1983. Inženýrský manuál Metoda konečných prvků - MKP, podpora sw FINE - GEO5, Fine software, Praha 2020

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

odevzdání zadaného programu, ústní zkouška

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Odevzdání zadaného programu. Schopnost samostatné práce v softwaru využívající metodu MKP.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Modelování v geomechanice, základní pojmy, cíl a rozdělení metod. Fyzikální modelování - fotoelastické modely. Fyzikální modelování - modely z ekvivalentních materiálů. Numerické modelování - rozdělení, základní metody FEM, BEM, FDM, BEM. Obecný přístup při numerickém modelování. Numerické modelování metodou FEM (MKP). Základy numerického modelování v sw GEO 5 - MKP. Modelování stability svahů metodou MKP sw GEO5. Modelování zatížení tunelů metodou MKP sw GEO5. Modelování sedání terénu metodou MKP sw GEO5.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní