542-0983/02 – Dobývání v oblastech s nebezpečím průtrží plynů a hornin (DONP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Dobývání v oblastech s nebezpečím průtrží plynů a hornin a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Způsob přípravy a dobývání ložisek v oblastech s nebezpečím průtrží uhlí a plynů (PUP), řešení zvýšené plynodajnosti v těchto oblastech, volba vhodného technologického zařízení pro otvírkové a přípravné práce, volba technologického zařízení pro poruby, větrání oblastí s problematikou PUP, prognóza a prevence PUP, bezpečnost důlního provozu a ochrana zdraví při práci v oblastech s problematikou PUP.

Povinná literatura:

Hudeček,V.:Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhelných dolech. Publikace pro posluchače rekvalifikačního studia, VŠB-TUO 1993 Rozhodnutí OBÚ V Ostravě č.j.3895/2002 a Instrukce pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů,2002

Doporučená literatura:

Hudeček,V.:Příspěvek k řešení problematiky průtrží uhlí a plynů. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická, Monografie 12,2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

========================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Anotace Způsob přípravy a dobývání ložisek v oblastech s nebezpečím průtrží uhlí a plynů (PUP), řešení zvýšené plynodajnosti v těchto oblastech, volba vhodného technologického zařízení pro otvírkové a přípravné práce, volba technologického zařízení pro poruby, větrání oblastí s problematikou PUP, prognóza a prevence PUP, bezpečnost důlního provozu a ochrana zdraví při práci v oblastech s problematikou PUP. Osnova předmětu: 1. Základní pojmy z problematiky průtrží hornin a plynů (PHP) a průtrží uhlí a plynů (PUP) 2. Teorie vzniku tohoto plynodynamického jevu 3. Faktory ovlivňující vznik průtrží hornin a plynů 4. Příznaky PUP 5. Metody prognózy PUP 6. Prevence průtrží hornin a plynů 7. Aktivní protiprůtržová opatření 8. Pasívní protiprůtržová opatření 9. Způsoby přípravy a dobývání v oblastech s nebezpečím PUP 10. Volba zařízení pro otvírkové a přípravné práce v oblastech s nebezpečím PUP 11. Volba technologického zařízení pro poruby v oblastech s nebezpečím PUP 12. Větrání v oblastech s nebezpečím PUP 13. Bezpečnost důlního provozu v oblastech s problematikou PHP

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V007) Hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.