542-0991/01 – Technologie zpracování nerostných surovin (TZNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem daného předmětu je rozšíření vědomostí studentů v oblasti úpravy nerostných surovin. Budou se specifikovat na jednotlivé technologie úpravy a rozdružování nerostných surovin a následné hodnocení těchto procesů. Na základě získaných informací se budou studenti snadno orientovat v problematice úpravy a rozdružování uhlí, rud, nerudných surovin, kameniva a silikátů na základě požadavků odběratelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prvotní, resp. rozšířenou orientaci doktoranda v technologických procesech úpravy a zpracování surovin. Obsahuje metodiku hodnocení upravitelnosti nerostných surovin a jednotlivých způsobů úpravy, resp. zpracování surovin do komerčních produktů. Teoretická podstata zdrobňovacích, třídících a separačních procesů a technologická schémata typových postupů úpravy koksovatelného a energetického uhlí, rud, nerudných surovin a kameniva. Součástí jsou také základy technologie silikátů.

Povinná literatura:

ZÁVADA, J., BOUCHAL, T. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. Skripta, VŠB-TUO. 2010. ISBN 978-80-248-2356-0. Fečko, P., Kušnierová, M., Sochorková, A., Praščáková, M., Ovčaří, P., Mucha, N., Janáková, I.: Biotechnologie v úprave uhlia. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ediční středisko VŠB-TUO, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1701-9 Sedláčková, V., Sedláček, P.: Přípravné procesy. VŠB - Technická univerzita, Ostrava 2004, 114 stran, ISBN: 8024805820 Palas, M.: Nerostné suroviny první poloviny 21. století- současný stav, problémy a perspektivy. Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003, ISBN: 80-248-0492-1 Nováček, J.: Technologie úpravy uhlí, I. skripta, HGF VŠB-TUO, 2000, 129 s. Nováček, J.: Technologie úpravy uhlí II, skripta, HGF VŠB-TUO, 2000, 127 s. Kmeť, S.: Flotácia. Alfa, Bratislava, 1992, ISBN 8/0-05-00971-2 Kozák,J.-Botula,J.: Úpravnická technologická analýza, skripta VŠB Ostrva,1991. Vidlář,J.-Hodek,O.: Základy úpravy užitkových surovin, I. A II. Díl, VŠB Ostrva, Most 1984

Doporučená literatura:

Fečko, P., Kušnierová, M., Čablík, V., Pečtová, I.: Environmental biotechnology. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ediční středisko VŠB-TUO, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1090-5 Štofko, M., Štofková, M.: Neželezné kovy. Monografie, Košice 2000. ISBN 80-7099-527-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí prokázat samostatnost, iniciativu a vlastní kreativitu ve vyučovacích hodinách a během konzultací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úpravnictví a jeho význam 2. Úprava suroviny před rozdružovacími procesy 3. Zrnitostní složení suroviny – třídění a hodnotící postupy 4. Gravitační metody rozdružování 5. Magnetické metody rozdružování 6. Elektrostatické metody rozdružování 7. Flotace 8. Flokulace a koagulace 9. Hydrometalurgické metody zpracování 10. Hodnocení technologických postupů úpravy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku