542-0991/01 – Technologie zpracování nerostných surovin (TZNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem daného předmětu je rozšíření vědomostí studentů v oblasti úpravy nerostných surovin. Budou se specifikovat na jednotlivé technologie úpravy a rozdružování nerostných surovin a následné hodnocení těchto procesů. Na základě získaných informací se budou studenti snadno orientovat v problematice úpravy a rozdružování uhlí, rud, nerudných surovin, kameniva a silikátů na základě požadavků odběratelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prvotní, resp. rozšířenou orientaci doktoranda v technologických procesech úpravy a zpracování surovin. Obsahuje metodiku hodnocení upravitelnosti nerostných surovin a jednotlivých způsobů úpravy, resp. zpracování surovin do komerčních produktů. Teoretická podstata zdrobňovacích, třídících a separačních procesů a technologická schémata typových postupů úpravy koksovatelného a energetického uhlí, rud, nerudných surovin a kameniva. Součástí jsou také základy technologie silikátů.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, J. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB-TUOa, 2000. ISBN 80-7078-764-3. NOVÁČEK, J. Technologie úpravy uhlí II. Ostrava: VŠB-TUO, [2000]. ISBN 80-7078-831-3. SUBBA RAO, D.V. Mineral beneficiation: a concise basic course. Boca Raton, FL: CRC Press, 2011. ISBN 9780415882286. WILLS, B.A. and T.J. NAPIER-MUNN. Mineral Processing Technology. Oxford: Elsevier, 2006. 7. ISBN 978-0-7506-4450-1.

Doporučená literatura:

DINTER, O. Základy úpravy uhlí a rud: učebnice pro vysoké školy. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1966. FUERSTENAU, M.C. a Kenneth N. HAN. Principles of mineral processing. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2003. ISBN 0-87335-167-3. DRZYMALA, J. Mineral Processing: Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wrovlaw: Wroclaw University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7493-362-9. KMEŤ, S. Flotácia: vysokoškolská učebnica pre banícke fakulty. Bratislava: Alfa, 1992. Edícia baníckej literatúry.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí prokázat samostatnost, iniciativu a vlastní kreativitu ve vyučovacích hodinách a během konzultací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zdrobňování a třídění užitkových surovin Hydraulická a pneumatická klasifikace užitkových surovin Gravitační metody separace užitkových surovin Magnetické metody separace užitkových surovin Separace užitkových surovin v elektrickém poli Flotační separace užitkových surovin Hodnocení technologických procesů Technologie úpravy uhlí Technologie úpravy rud Technologie úpravy nerudních surovin

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní