542-0991/02 – Technologie zpracování nerostných surovin (TZNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem daného předmětu je rozšíření vědomostí studentů v oblasti úpravy nerostných surovin. Budou se specifikovat na jednotlivé technologie úpravy a rozdružování nerostných surovin a následné hodnocení těchto procesů. Na základě získaných informací se budou studenti snadno orientovat v problematice úpravy a rozdružování uhlí, rud, nerudných surovin, kameniva a silikátů na základě požadavků odběratelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prvotní, resp. rozšířenou orientaci doktoranda v technologických procesech úpravy a zpracování surovin. Obsahuje metodiku hodnocení upravitelnosti nerostných surovin a jednotlivých způsobů úpravy, resp. zpracování surovin do komerčních produktů. Teoretická podstata zdrobňovacích, třídících a separačních procesů a technologická schémata typových postupů úpravy koksovatelného a energetického uhlí, rud, nerudných surovin a kameniva. Součástí jsou také základy technologie silikátů.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, J. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB-TUOa, 2000. ISBN 80-7078-764-3. NOVÁČEK, J. Technologie úpravy uhlí II. Ostrava: VŠB-TUO, [2000]. ISBN 80-7078-831-3. SUBBA RAO, D.V. Mineral beneficiation: a concise basic course. Boca Raton, FL: CRC Press, 2011. ISBN 9780415882286. WILLS, B.A. and T.J. NAPIER-MUNN. Mineral Processing Technology. Oxford: Elsevier, 2006. 7. ISBN 978-0-7506-4450-1.

Doporučená literatura:

DINTER, O. Základy úpravy uhlí a rud: učebnice pro vysoké školy. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1966. FUERSTENAU, M.C. a Kenneth N. HAN. Principles of mineral processing. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2003. ISBN 0-87335-167-3. DRZYMALA, J. Mineral Processing: Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wrovlaw: Wroclaw University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7493-362-9. KMEŤ, S. Flotácia: vysokoškolská učebnica pre banícke fakulty. Bratislava: Alfa, 1992. Edícia baníckej literatúry.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí prokázat samostatnost, iniciativu a vlastní kreativitu ve vyučovacích hodinách a během konzultací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úpravnictví a jeho význam Úprava suroviny před rozdružovacími procesy Zrnitostní složení suroviny – třídění a hodnotící postupy Gravitační metody rozdružování Magnetické metody rozdružování Elektrostatické metody rozdružování Flotace Flokulace a koagulace Hydrometalurgické metody zpracování Hodnocení technologických postupů úpravy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku