544-0001/02 – Základy geodézie (ZG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
DAN155 Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
MIC151 Ing. Markéta Michalusová
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
POS143 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základními metodami výpočtu polohy bodu v rovinných souřadnicových systémech a geodetickými základy ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Úvodem je řešena problematika tvaru a rozměru Země a jejích náhradních referenčních ploch (geoid, sféroid, obecný a referenční elipsoid). Následně jsou studenti seznámeni s geodetickými základy ČR (polohovými a výškovými) a s tím souvisejícími souřadnicovými a výškovými systémy používanými v ČR včetně současných systémů prostorových (WGS-84, ETRS89). Důležitou částí jsou řešené souřadnicové výpočty, které patří k prvotním základům určení polohy bodu na zemském povrchu.

Povinná literatura:

ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ, Rostislav DANDOŠ, Petr JADVIŠČOK, Jiří POSPÍŠIL a Jakub KOSTELECKÝ. Geodézie 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4260-8. HÁNEK, Pavel. Stavební geodézie. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2. STAŇKOVÁ, Hana a Pavel ČERNOTA. A principle of forming and developing geodetic bases in the Czech Republic. Geodesy and Cartography. 2010, 36(3), 103-112. DOI: 10.3846/gc.2010.17. ISSN 2029-6991. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/gc.2010.17 WHYTE, W.; PAUL R.: Basic Surveying, 4 th. edition, Butterworth - Heinemann, Oxford, 1997

Doporučená literatura:

ROY, S. K.: Fundamentals of Surveying, PHI Learning Pvt. Ltd., 2004 RATIBORSKÝ, Jan. Geodézie 10. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2000, 234 s. ISBN 978-80-01-03332-6. VITÁSEK, J. NEVOSÁD, Z.: Geodézie I., skripta VUT Brno 1999 DORDOVÁ, Hana. Cvičení z geodézie pro stavební obory. Brno: CERM, 2001. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1864-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

...............................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Geodézie jako věda o tvaru a rozměru Země a metodách zjišťování jejího tvaru. Mapování povrchu – orientace v krajině, daně z pozemku (katastr). Rozdělení geodézie – vyšší geodézie, nižší geodézie, inženýrská geodézie. 2. Úvod do kartografie – historie mapování, rozdělení map podle různých kritérií, Obsah mapy, 3. Znázornění Země. Referenční plochy. Elipsoid jako výchozí referenční plocha pro polohopisné souřadnicové systémy. 4. Zásady rovinné trigonometrie - vliv sbíhavosti tížnic, rozdíly v délkách, rozdíly ve výškách, rozdíly v plochách 5. Závazné referenční systémy systémy na území České republiky (nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), státní mapové dílo 6. Geodetické základy ČR polohové – rozdělení, popis stabilizace a signalizace bodů, historie jejich vzniku 7. Geodetické základy ČR výškové – rozdělení, popis stabilizace a signalizace bodů, historie jejich vzniku 8. Souřadnicové výpočty – směrník, výpočet délky, protínání vpřed 9. Souřadnicové výpočty - protínání zpět :Collins, Cassini, Burckhardt 10. Kombinované metody - Polygonové pořady - rozdělení, výpočty 11. Kombinované metody - Hansenova úlohy 12. Trojúhelníkový řetězec, výpočet nepřístupné vzdálenosti, transformace souřadnic 13. Souřadnicové výpočty v měřické síti Cvičení: 1. Klasifikace map 2. Převody jednotek používaných v geodézii 3. Výpočet směrníku a délky strany 4. Výpočet protínání vpřed 5. Výpočet protínání vpřed 6. Polygonový pořad Otázky: Odpovídají tématům přednášek

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.