544-0001/05 – Základy geodézie (ZG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN155 Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základními metodami výpočtu polohy bodu v rovinných souřadnicových systémech a geodetickými základy ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Úvodem je řešena problematika tvaru a rozměru Země a jejích náhradních referenčních ploch (geoid, sféroid, obecný a referenční elipsoid). Následně jsou studenti seznámeni s geodetickými základy ČR (polohovými a výškovými) a s tím souvisejícími souřadnicovými a výškovými systémy používanými v ČR včetně současných systémů prostorových (WGS-84, ETRS89). Důležitou částí jsou řešené souřadnicové výpočty, které patří k prvotním základům určení polohy bodu na zemském povrchu.

Povinná literatura:

ČERNOTA, Pavel, Hana STAŇKOVÁ, Rostislav DANDOŠ, Petr JADVIŠČOK, Jiří POSPÍŠIL a Jakub KOSTELECKÝ. Geodézie 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4260-8. HÁNEK, Pavel. Stavební geodézie. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2. STAŇKOVÁ, Hana a Pavel ČERNOTA. A principle of forming and developing geodetic bases in the Czech Republic. Geodesy and Cartography. 2010, 36(3), 103-112. DOI: 10.3846/gc.2010.17. ISSN 2029-6991. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/gc.2010.17 WHYTE, W.; PAUL R.: Basic Surveying, 4 th. edition, Butterworth - Heinemann, Oxford, 1997

Doporučená literatura:

ROY, S. K.: Fundamentals of Surveying, PHI Learning Pvt. Ltd., 2004 RATIBORSKÝ, Jan. Geodézie 10. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2000, 234 s. ISBN 978-80-01-03332-6. VITÁSEK, J. NEVOSÁD, Z.: Geodézie I., skripta VUT Brno 1999 DORDOVÁ, Hana. Cvičení z geodézie pro stavební obory. Brno: CERM, 2001. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1864-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Geodézie jako věda o tvaru a rozměru Země a metodách zjišťování jejího tvaru. 2. Úvod do kartografie, klasifikace map, klasifikace kartografického zobrazení. 3. Referenční plochy. Elipsoid jako výchozí referenční plocha pro polohopisné souřadnicové systémy. 4. Zásady rovinné trigonometrie - vliv sbíhavosti tížnic, rozdíly v délkách, rozdíly ve výškách, rozdíly v plochách. 5. Závazné referenční systémy systémy na území České republiky. 6. Geodetické základy ČR polohové: rozdělení, popis stabilizace a signalizace bodů, historie jejich vzniku. 7. Geodetické základy ČR výškové: rozdělení, popis stabilizace a signalizace bodů, historie jejich vzniku. 8. Souřadnicové výpočty:směrník, výpočet délky, protínání vpřed. 9. Souřadnicové výpočty:protínání zpět:Collins, Cassini, Burckhardt. 10. Kombinované metody určení polohy bodu: Polygonové pořady - rozdělení, výpočty. 11. Kombinované metody určení polohy bodu: Hansenova úlohy. 12. Princip postupného protínání vpřed. 13. Trojúhelníkový řetězec, výpočet nepřístupné vzdálenosti. 14. Souřadnicové výpočty v měřické síti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  17
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  17
Rozsah povinné účasti: Povinná cvičení, max. 20% absencí. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná cvičení. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie GEO K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní