544-0004/16 – Geodézie (G)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Plesník, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER51 doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
DAN155 Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
HAV268 Ing. Martina Havlicová
JAD023 Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
MAT0136 Ing. Ondřej Matas
MIC151 Ing. Markéta Michalusová
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MOL069 Ing. Vlastimil Molčák
STA73 prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
VLK0030 Ing. Ondřej Vlk
ZAV133 Ing. Filip Závada
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí z oboru Geodézie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět "geodézie" se zabývá problematikou geodetických bodových polí, polohovým a výškovým měřením a principy vytyčování a dalších zeměměřických činností ve výstavbě.

Povinná literatura:

SZENTESI, A.: Surveying Measurements, Hungarian Optical Works, L: H-1525 Budapest, 1978 RATIBORSKÝ, J.: Geodézie,skripta ČVUT, Praha 1995 VITÁSEK, J. NEVOSÁD, Z.: Geodézie I., skripta VUT Brno 1999 HAUF, M. a kol. : Geodézie ( technický průvodce ), SNTL Praha 1989

Doporučená literatura:

HÁNEK, Pavel. Stavební geodézie. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2. ŠVÁBENSKÝ, Otakar, Josef WEIGEL a Jan FIXEL. Základy GPS a jeho praktické aplikace. Brno: CERM, 1995, 123 s. ISBN 80-214-0620-8. VITÁSEK, Josef a Josef PAŽOUREK. Vybrané kapitoly z geodézie. Brno: CERM, 1993, 135 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-900-5907-4. BLAŽEK, R. a Z. SKOŘEPA. Geodézie 30. Výškopis. Praha: ČVUT, 1997, 93 s. ISBN 80-010-1598-X. Rüeger Jean M. Electronic Distance Measurement: An Introduction. 3rd totally rev. ed. Berlin: Springer, 1990. ISBN 978-3-642-97196-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné plnění a odevzdávání úloh zadávaných na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné plnění a odevzdávání úloh zadávaných na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní jednotky používané v geodézii dle SI. 2. Základy kartografie, práce s mapou, Státní mapová díla. 3. Konstrukce podélného profilu z topografické mapy 1:10000 a jeho grafické vyhotovení dle příslušné normy ČSN. 4. Souřadnicové výpočty, protínání vpřed, výpočet a vyrovnání polygonového pořadu. 5. Teodolit THEO 020, jeho popis, osové podmínky správnosti, přístrojové chyby. 6. Měření horizontálních a vertikálních úhlů pomocí THEO 020. 7. Zaměření nivelačního pořadu metodou technické nivelace, jeho výpočet a vyrovnání. 8. Trigonometrické měření výšek. 9. Podrobné polohopisné měření části území a zpracování mapové dokumentace 10. Základní úlohy vytyčení, vytyčení bodu, vytyčení přímky, vytyčení kolmic. 11. Vytyčení objektu s prostorovou skladbou a jeho zajištění stavebními lavičkami. 12. Výškové vytyčovací úlohy, vytyčení přímky nebo roviny s daným spádem, vytyčení vrstevnic. 13. Výpočet ploch, výpočet kubatur. 14. Udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  16
        Zkouška Zkouška 67  35 3
Rozsah povinné účasti: Povinná cvičení. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FAST - P 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný FAST - Fakulta stavební stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní