544-0006/01 – Geodézie a kartografie (GaK)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity4
Garant předmětuIng. Rostislav Dandoš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAP74 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
MAZ30 doc. RNDr. Jana Mazalová, CSc.
BOH05 Ing. Dagmar Šeligová, Ph.D.
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy geodetických metod a vybraných kartografických zobrazení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Geodézie a kartografie se zabývá polohovým a výškovým měřením, problematikou bodových polí a kartografických zobrazení.

Povinná literatura:

Kubečka, E.: Geodézie a důlní měřictví, skripta VŠB-TU Ostrava Schenk, J.: Geodézie, skripta VŠB-TU Ostrava, 2005, 135 str. Mikulenka, V. Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mazalová, J. Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Doporučená literatura:

Hojovec, V.: kartografie, Geodetický a kartografický podnik Praha 1987 - vybrané kapitoly James R.Smith.: Introduction to Geodesy. 1997 John Wiley and Sons, Inc. Vitásek,J Nevosád,Z. : Geodézie I,učební texty VUT Brno. CERM Brno, 1999, 87str. Vitásek,J Nevosád,Z. : Geodézie II,učební texty VUT Brno. CERM Brno, 1999, 87str. Vitásek,J Nevosád,Z. : Geodézie III,učební texty VUT Brno. CERM Brno, 2000,140str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Přehled souřadnicových soustav a druhy kartografických zobrazení. 2. Základní výpočty v souřadnicové síti,souřadnicové úlohy. 3. Určování polohy bodů protínáním-protínání vpřed z úhlů,protínání vpřed z délek. 4. Určování polohy bodů polygonovým měřením,výpočet a vyrovnání polygonových pořadů. 5. Měření úhlů a směrů-teodolit(hlavní části,osové podmínky správnosti),princip měření a vyhodnocení vodorovných a svislých úhlů. 6. Měření délek-přímé a nepřímé. 7. Výšková měření-základní pojmy,výškové systémy na našem území,geometrická nivelace. 8. Metody situačního zaměřování. 9. Tachymetrie-princip měření a vyhodnocení,přístroje 10. Kartografická díla-definice mapy,prvky map,třídění map podle kritérií. 11. Přehled mapování na našem území. 12. Kartografická interpretace a generalizace.-smluvené mapové značky a jejich parametry. 13. Prvky grafického zobrazení v mapě. 14. Metody určování ploch. Cvičení: 1. Základní výpočty v souřadnicové síti, vynášení souřadnic. 2. Výpočet protínání vpřed z úhlů. 3. Výpočet protínání z délek. 4. Teodolit – hlavní součásti a jejich význam.Osové podmínky správnosti . Jednoduché měření úhlů, měření úhlů v řadách a skupinách (zápis a vyhodnocení zápisníku). 5. Polygonové měření. Měření délek (přímé,nepřímé) – měřit již na polyg. pořadu. 6. Výpočet a vyrovnání polygonového pořadu. 7. Polohopisné podrobné měření (metoda pravoúhlých a polárních souřadnic). 8. Nivelace (geometrická ze středu). Zápisník a jeho vyhodnocení. 9. Tachymetrie – polní práce 10. Tachymetrie – kancelářské práce. 11. Výpočet ploch. Zkouška: viz. seznam otázek

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (20) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.