544-0006/08 – Geodézie a kartografie (GaK)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity6
Garant předmětuIng. Rostislav Dandoš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy geodetických metod a vybraných kartografických zobrazení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Geodézie a kartografie se zabývá polohovým a výškovým měřením, problematikou bodových polí a kartografických zobrazení.

Povinná literatura:

Kubečka, E.: Geodézie a důlní měřictví, skripta VŠB-TU Ostrava Schenk, J.: Geodézie, skripta VŠB-TU Ostrava, 2005, 135 str. Mikulenka, V. Základní souřadnicové úlohy, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření úhlů, směrů a rektifikace, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Mazalová, J. Měření délek a komparace měřidel a dálkoměrů, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz Sládková, D. Měření výšek, VŠB-TU Ostrava 2002, http://igdm.vsb.cz

Doporučená literatura:

Hojovec, V.: kartografie, Geodetický a kartografický podnik Praha 1987 - vybrané kapitoly James R.Smith.: Introduction to Geodesy. 1997 John Wiley and Sons, Inc. Vitásek,J Nevosád,Z. : Geodézie I,učební texty VUT Brno. CERM Brno, 1999, 87str. Vitásek,J Nevosád,Z. : Geodézie II,učební texty VUT Brno. CERM Brno, 1999, 87str. Vitásek,J Nevosád,Z. : Geodézie III,učební texty VUT Brno. CERM Brno, 2000,140str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Přehled souřadnicových soustav a druhy kartografických zobrazení. 2. Základní výpočty v souřadnicové síti,souřadnicové úlohy. 3. Určování polohy bodů protínáním-protínání vpřed z úhlů,protínání vpřed z délek. 4. Určování polohy bodů polygonovým měřením,výpočet a vyrovnání polygonových pořadů. 5. Měření úhlů a směrů-teodolit(hlavní části,osové podmínky správnosti),princip měření a vyhodnocení vodorovných a svislých úhlů. 6. Měření délek-přímé a nepřímé. 7. Výšková měření-základní pojmy,výškové systémy na našem území,geometrická nivelace. 8. Metody situačního zaměřování. 9. Tachymetrie-princip měření a vyhodnocení,přístroje 10. Kartografická díla-definice mapy,prvky map,třídění map podle kritérií. 11. Přehled mapování na našem území. 12. Kartografická interpretace a generalizace.-smluvené mapové značky a jejich parametry. 13. Prvky grafického zobrazení v mapě. 14. Metody určování ploch. Cvičení: 1. Základní výpočty v souřadnicové síti, vynášení souřadnic. 2. Výpočet protínání vpřed z úhlů. 3. Výpočet protínání z délek. 4. Teodolit – hlavní součásti a jejich význam.Osové podmínky správnosti . Jednoduché měření úhlů, měření úhlů v řadách a skupinách (zápis a vyhodnocení zápisníku). 5. Polygonové měření. Měření délek (přímé,nepřímé) – měřit již na polyg. pořadu. 6. Výpočet a vyrovnání polygonového pořadu. 7. Polohopisné podrobné měření (metoda pravoúhlých a polárních souřadnic). 8. Nivelace (geometrická ze středu). Zápisník a jeho vyhodnocení. 9. Tachymetrie – polní práce 10. Tachymetrie – kancelářské práce. 11. Výpočet ploch. Zkouška: viz. seznam otázek

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.