544-0006/08 – Geodesy and Cartography (GaK)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits6
Subject guarantorIng. Rostislav Dandoš, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Mikulenka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 20+20

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the principles of selected map projection and geodetic measurements.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Subject of Geodesy and Cartography deals with positional and altitude measurement, geodetic minor controls and principles of selected map projection.

Compulsory literature:

WHYTE, W.; PAUL R.: Basic Surveying, 4 th. edition, Butterworth - Heinemann, Oxford, 1997

Recommended literature:

ROY, S.K.: Fundamentals of Surveying, PHI Learning Pvt. Ltd., 2004

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1. Přehled souřadnicových soustav a druhy kartografických zobrazení. 2. Základní výpočty v souřadnicové síti,souřadnicové úlohy. 3. Určování polohy bodů protínáním-protínání vpřed z úhlů,protínání vpřed z délek. 4. Určování polohy bodů polygonovým měřením,výpočet a vyrovnání polygonových pořadů. 5. Měření úhlů a směrů-teodolit(hlavní části,osové podmínky správnosti),princip měření a vyhodnocení vodorovných a svislých úhlů. 6. Měření délek-přímé a nepřímé. 7. Výšková měření-základní pojmy,výškové systémy na našem území,geometrická nivelace. 8. Metody situačního zaměřování. 9. Tachymetrie-princip měření a vyhodnocení,přístroje 10. Kartografická díla-definice mapy,prvky map,třídění map podle kritérií. 11. Přehled mapování na našem území. 12. Kartografická interpretace a generalizace.-smluvené mapové značky a jejich parametry. 13. Prvky grafického zobrazení v mapě. 14. Metody určování ploch. Cvičení: 1. Základní výpočty v souřadnicové síti, vynášení souřadnic. 2. Výpočet protínání vpřed z úhlů. 3. Výpočet protínání z délek. 4. Teodolit – hlavní součásti a jejich význam.Osové podmínky správnosti . Jednoduché měření úhlů, měření úhlů v řadách a skupinách (zápis a vyhodnocení zápisníku). 5. Polygonové měření. Měření délek (přímé,nepřímé) – měřit již na polyg. pořadu. 6. Výpočet a vyrovnání polygonového pořadu. 7. Polohopisné podrobné měření (metoda pravoúhlých a polárních souřadnic). 8. Nivelace (geometrická ze středu). Zápisník a jeho vyhodnocení. 9. Tachymetrie – polní práce 10. Tachymetrie – kancelářské práce. 11. Výpočet ploch. Zkouška: viz. seznam otázek

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 33  0 3
                Oral Oral examination 34  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.