544-0010/01 – Training of Mine Surveying in Terrain I (TDM1)

Gurantor departmentDepartment of Geodesy and Mine SurveyingCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jitka Mučková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK68 Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
MUC40 Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to practice the theoretical knowledge acquired in the course mine surveying I.

Teaching methods

Terrain work

Summary

Training of mine surveying is used for practical training of knowledge of mining surveying. Students practise basic measuring methods used for proposal of mine surveying in special classroom (mine surveying tunnel).

Compulsory literature:

Neset K.: Důlní měřictví I. SNTL Praha 1966 Neset K.: Důlní měřictví II. SNTL Praha 1967 Mučka A.,Kubečka E.,Novák J.,Tyrner M.: Cvičení z důlního měřictví, skripta VŠB Ostrava 1979

Recommended literature:

Kovanič Ľ., Matouš J,. Mučka A.: Důlní měřictví, SNTL Praha 1990 Kubečka, E.: Geodézie a důlní měřictví, učební texty VŠB Ostrava 1990 Gavlovský E.: Zaměřování a mapování lomů, skripta VŠB-TU Ostrava 1990

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Terénní výuka slouží k procvičení praktických měřických prací v podzemí a navazuje na předmět Důlní měřictví.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner