544-0012/02 – Vyrovnávací počet (VyPo)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS0259 doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
NOV83 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání dovedností pro zpracování naměřených výsledků, určení nejspolehlivějších hodnot z výsledků měřených veličin a rozbory přesností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V převážné části geodetických úloh jsou provedena nadbytečná měření a vyrovnávací počet je základem výpočtů, kterým dává pevný řád. Znalost jeho teorie a použití vede řešitele k volbě správných a ekonomických metod měření i zpracování výsledků.

Povinná literatura:

BOHM, J., RADOUCH, V., HAMPACHER, M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet, Geodetický a kartografický podnik Praha,1990, 2.vydání TYRNER, M., ŠTĚPÁNKOVÁ, H.: Vyrovnávací počet, skripta VŠB Ostrava,1993 WEIGEL, J.: Teorie chyb a vyrovnání I - Modul02. skripta VUT Brno, 2010 WOLF, P. R., GHILANI, CH. D.: Adjustment Computation, John Wiley, New York, 1997

Doporučená literatura:

HAMPACHER, M., RADOUCH, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10. ČVUT Praha, 1997 HAMPACHER, M., RADOUCH, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 20. ČVUT Praha, 1997 VYKUTIL, J.: Vyrovnávací počet, VAAZ, Brno, 1964 MERVART, L., LUKEŠ, Z: Adjustment Calculus, Nakladatelství ČVUT, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování programů k jednotlivým úlohám ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatnost při vypracování úloh, aktivní přístup ve cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení náhodné veličiny a jejich použití v teorii chyb 2. Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu a varianci základního souboru 3. Dvojrozměrné chyby, stočené soustavy chybových souřadnic, elipsa chyb 4. Zákon hromadění chyb, zobecnění pro více funkcí, úplná chyba funkce, zákon hromadění vah 5. Vyrovnání měření přímých, měřické dvojice 6. Vyrovnání měření zprostředkujících 7. Řešení úloh s využitím maticového počtu, definice, sestavení matic, postup výpočtu 8. Vyrovnání měření podmínkových 9. Kombinované vyrovnání 10. Analýza výsledků vyrovnání 11. Aproximace funkčních vztahů 12. Regresní a korelační analýza 13. Testování statistických hypotéz

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní