544-0013/05 – Vyšší geodézie (VG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnutí informací studentům v problematice geodetických výpočtů na kouli a rotačním elipsoidu a dále řeší otázky globálních a lokálních souřadnicových systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti geodézie v oblasti trojrozměrné geodézie a teorie globálních navigačních družicových systémů pro účely geodézie.

Povinná literatura:

KOSTELECKÝ J.: Přednášky „Vyšší geodézie“ ve formě „ppt“ VYKUTIL,J.: Vyšší geodézie, Kartografie Praha 1982 CIMBÁLNÍK, M., ZEMAN,A., KOSTELECKÝ,J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie,ČVUT, Praha 2008 LEICK, A.: GPS, Satellite Surveying, John Wiley and sons, INC., 1994

Doporučená literatura:

BURŠA, M., KOSTELECKÝ, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics, Praha 1999 MERVART,L.: Základy GPS, ČVUT Praha 1993 VANÍČEK P., KRAKIWSKI E. J : Geodesy, The Concepts, Elsevier, 1986 HOFMANN-WELLENHOF, B., LICHTENEGGER, H., WASLE, E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems, Springer Verlag, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

.............................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Základní parametry zemského elipsoidu a jejich vzájemné vztahy. Souřadnicové systémy na rotačním zemském elipsoidu. Vzájemné vztahy mezi některými souř.soustavami. 2. Základní pojmy a vztahy na referenční kouli.Řešení sférických trojúhelníků přechodem na náhradní kouli. 3. Řešení základních geodetických úloh. Řešení základních geodetických úloh na elipsoidu. 4. Souřadnicové systémy v ČR. 5. Základní pojmy trojrozměrné geodézie. Transformace souřadnic, prostorové protínání vpřed. 6. Transformace souřadnic.Transformace souřadnic v prostoru. 7. Souřadnicové systémy globální a kontinentální. 8. Základy družicových globálních polohových systémů (GNSS). 9. Teorie výšek. Okruhy ke zkoušce: Základní parametry zemského elipsoidu a jejich vzájemné vztahy. Souřadnicové systémy na rotačním zemském elipsoidu. Vzájemné vztahy mezi souřadnicovými soustavami na elipsoidu. Poloměry křivosti v daném bodě na elipsoidu. Výpočet délky poledníkového a rovnoběžkového oblouku. Výpočet povrchu elipsoidu nebo jeho části. Normálové řezy na elipsoidu. Geodetická čára na rotačním zemském elipsoidu. Základní pojmy a vztahy na referenční kouli. Řešení elipsoidických trojúhelníků přechodem na náhradní kouli. Řešení základních geodetických úloh na kouli. Řešení I. geodetické úlohy na elipsoidu (Legendreovo). Řešení II. geodetické úlohy na elipsoidu(Gaussovo). Řešení základních geodetických úloh na elipsoidu pomocí počítače. Transformace zeměpisných souřadnic na prostorové souřadnice a zpět. Prostorové protínání vpřed. Souřadnicové a časové systémy v kosmické geodézii. Základy GPS Teorie výšek, Pravé ortometrické výšky, normální ortometrické výšky, normální Moloděnského výšky. Transformace souřadnic (lineární a prostorová). Souřadnicové systémy globální a kontinentální. Postup při zapojování AGS ČR do evropské sítě ED87 Systém S-JTSK/95 (použité podklady, jeho realizace, jeho vlastnosti).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Projekt Projekt 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  17 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  17 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní