544-0013/07 – Vyšší geodézie (VG)

Garantující katedraKatedra geodézie a důlního měřictvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS10 prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnutí informací studentům v problematice geodetických výpočtů na kouli a rotačním elipsoidu a dále řeší otázky globálních a lokálních souřadnicových systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti geodézie v oblasti trojrozměrné geodézie a teorie globálních navigačních družicových systémů pro účely geodézie.

Povinná literatura:

KOSTELECKÝ J.: Přednášky „Vyšší geodézie“ ve formě „ppt“ VYKUTIL,J.: Vyšší geodézie, Kartografie Praha 1982 CIMBÁLNÍK, M., ZEMAN,A., KOSTELECKÝ,J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie,ČVUT, Praha 2008 LEICK, A.: GPS, Satellite Surveying, John Wiley and sons, INC., 1994

Doporučená literatura:

BURŠA, M., KOSTELECKÝ, J.: Space Geodesy and Space Geodynamics, Praha 1999 MERVART,L.: Základy GPS, ČVUT Praha 1993 VANÍČEK P., KRAKIWSKI E. J : Geodesy, The Concepts, Elsevier, 1986 HOFMANN-WELLENHOF, B., LICHTENEGGER, H., WASLE, E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems, Springer Verlag, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní parametry zemského elipsoidu a jejich vzájemné vztahy. Souřadnicové systémy na rotačním zemském elipsoidu. Vzájemné vztahy mezi některými souřadnicovými soustavami. 2. Základní pojmy a vztahy na referenční kouli. Řešení sférických trojúhelníků přechodem na náhradní kouli. 3. Řešení základních geodetických úloh na kouli. Řešení základních geodetických úloh na elipsoidu. 4. Transformace souřadnic ve 3D. 5. Princip metody GNSS. Systematické a nahodilé chyby. 6. Zpracování měření GPS NAVSTAR. Metody určování ambiguit. 7. Mezinárodní služba IGS. 8. CZEPOS a EUREF-EPN. 9. Parametry orientace Země. 10. Geneze systémů ICRS a ITRS. 11. Evropský referenční systém ETRS. 12. Vznik S-JTSK/95 a S-JTSK/05. 13. Teorie výšek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběh cvičení a zadané úkoly jsou přizpůsobeny individuálně dle potřeb studenta. Průběžné plnění zadaných úkolů na cvičení, úspěšné absolvování zápočtového testu a složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie GEV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní